Πρόγραμμα CLLD/Leader

Tην Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 υπεβλήθη στο πλαίσιο υποβολής των Τοπικών Στρατηγικών του CLLD/ LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Φάκελος Α, της Τοπικής Στρατηγικής για τους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης από το «Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης», με τίτλο «Καλές Πρακτικές Νησιωτικής Ανάπτυξης».

Η υποβολή του Φακέλου έγινε από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δικτύου, κο Παναγή Δρακουλόγκωνα και τον Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δικτύου κο Μαρίνη Μπερέτσο.

Το «Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης», συστάθηκε στις 26 Ιουλίου 2017 αποτελώντας ΝΠΙΔ με καταστατικό σκοπό την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με άλλες νησιωτικές περιοχές καθώς και περιοχές για την ολοκληρωμένη αγροτική και αστική ανάπτυξη. Στα αντικείμενα ανάπτυξης του Δικτύου περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, έχοντας υπόψη τις αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας, της Περιφέρειας, των Δήμων κ.λπ..

Σύμφωνα με την 1η Συνεδρίαση του ΔΣ του Δικτύου που έλαβε χώρα στην Κεφαλλονιά στις 4 Αυγούστου ο Αντιπεριφερειάρχης κος Παναγής Δρακουλόγκωνας και η Αντιδήμαρχος Κεφαλλονιάς κα Σοφία Γαρμπή ανέλαβαν από κοινού τις αρμοδιότητες διοίκησης του Δικτύου από τις θέσεις του Προέδρου και της Διαχειρίστριας αντίστοιχα στην νέα εταιρεία, ενώ τη θέση του Αντιπροέδρου ανέλαβε ο Δήμαρχος Ιθάκης κος Διονύσιος Στανίτσας. Μέλη του Δ.Σ. αποτελούν οι: κος Ανδρόνικος Νικόλας Βαλλιανάτος, Περιφερειακός Σύμβουλος ως μέλος, κος Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Δημοτικός Σύμβουλος Κεφαλλονιάς ως μέλος, κος Αντώνης Παπαδάτος, εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, κος Μαρίνης Μπερέτσος, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα ως Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014 – 2020. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας κι την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, ικανοποιώντας την τοπική στρατηγική.

Σε συνέχεια του Φακέλου Α και μετά την εξέταση πληρότητας του, βάσει της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020, ο Φάκελος Β της Πρότασης θα υποβληθεί μέχρι την 30 Οκτωβρίου 2017.

Μετά την υποβολή του Φακέλου υποψηφιότητας ακολούθησε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη κου Παναγή Δρακουλόγκωνα με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κο Χαράλαμπο Κασίμη, όπου συζητήθηκαν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση των ανειλημμένων/ συνεχιζόμενων υποχρεώσεων του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013, των Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.