Πρόεδρος: Έλλην και …Ρούλα!

➙ ΞΥΠΝΑΕΙ ο Έλλην το πρωί, με …ΡΟΥΛΑ στα χείλη!

➙ ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΕΙ, και πριν ακόμα πετάξει δυο σταγόνες νερό στα αναστατωμένα μούτρα του, ανοίγει την τηλεόρασή του, και …ω του θαύματος, ακούει …τι είπε η εν λόγω κυρία, πως το είπε, που το είπε, τι …μάρκα σιγαρέτων απολαμβάνει, πως προτιμά το …coffee της, για πόσο και πως …αυλίζεται, αν θα γράψει …βιβλίο σχετικά, και ούτω καθ’ εξής! Με …Πάθος ασίγαστον!

➙ ΚΑΙ του λόγου σου …γράφε, για …Εθνικές και άλλες ανησυχίες μας, άμεσα συνδεόμενες με την επιβίωσίν μας, ως Έθνος, Λαός, Κράτος…

ΠΑΝ. ΣΙΜΩΤΑΣ