Πρόεδρος: Η …«πανδημία» της Οικονομίας!

Ο Πρόεδρος του Τόπου Παναγής Σιμωτάς

⦿ Καθώς το PREMIER ετοιμάζεται ν’ ανοίξει την ερχόμενη Δευτέρα, ο Πρόεδρος και η παρέα του είναι υπ’ ατμόν!

⦿ Και φυσικά, όλοι περιμένουνε να ακούσουνε τον Πρόεδρο, όχι μόνο για την πανδημία του κορονοϊού, αλλά, κυρίως, για την …«πανδημία» της Οικονομιάς!

Ιβάν