Πρόεδρος στον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας ο Μιχ. Μοσχονάς

Από τον οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΑΠ) ανακοινώθηκαν  τα εξής:

Σε εφαρμογή του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43Α’/9-3-2019), με τον οποίο επήλθε η διάσπαση του Δήμου Κεφαλλονιάς, προβλέπεται η αυτοδίκαιη μετατροπή του Οργανισμού μας από Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κεφαλλονιάς σε Ν.Π.Δ.Δ. /Σύνδεσμο των συνιστώμενων νέων Δήμων Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης.

Με την αριθμ. 36/18-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου, την αριθμ.  38/30-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου και την 17/24-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σάμης  ορίστηκαν οι εκπρόσωποι των τριών Δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΠ.

Κατόπιν αυτών, το νέο Δ.Σ. του Οργανισμού μας στην 1η  συνεδρίασή του στις 25/11/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα με την αριθ. 01/2019, με την αριθμ. 02/2019 απόφαση έγινε η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και με τη αριθμ. 3/2019 απόφαση έγινε η εκλογή των μελών της εκτελεστικής Επιτροπής.

Πρόεδρος του νέου Δ.Σ. εξελέγη ο κ. Μιχαήλ – Διονύσιος Μοσχονάς (δημοτικός σύμβουλος Αργοστολίου)  και Αντιπρόεδρος ο κ. Ντιουάνι Γάλεμπ (δημοτικός σύμβουλος Ληξουρίου).

Η εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού θα αποτελείται από τους:

  • Μιχαήλ- Διονύσιος Μοσχονάς,  Πρόεδρος του Δ.Σ. ως Πρόεδρος (αυτοδίκαια)
  • Ιωάννης Λυκούδης, ως Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
  • Κρυσταλία Μιχαλάτου, ως μέλος
  • Εριγώνη Βαλσάμου,  ως αναπληρωματικό μέλος
  • Γεώργιος Τσιλιμιδός,  ως αναπληρωματικό μέλος

Η θητεία του Προεδρείου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζεται για δύο (2) χρόνια, δηλαδή για το διάστημα 25/11/2019 – 25/11/ 2021.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Μιχαήλ- Διονύσιος Μοσχονάς