Πρόσκληση για έκτακτη Γ. Συνέλευση

Τα παρακάτω υπογραφόμενα μέλη του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε ΡΟΤΑ προσκαλούν τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στο χώρο συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, στις 14 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

❶ Απόφαση περί βιωσιμότητας ή μη του ΚοιΣΠΕ

❷ Απόφαση περί πτώχευσης ή μη του ΚοιΣΠΕ

❸ Εξεύρεση λύσης για την απαλλαγή των εκάστοτε προέδρων του Δ/Σ του ΚοιΣΠΕ ΡΟΤΑ, από την προσωπική ευθύνη έναντι οφειλών του Συνεταιρισμού στο Δημόσιο.

Τα υπογραφόμενα μέλη του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε ΡΟΤΑ:

Γιάννης Δρακάτος

Αγλαΐα Χριστοδουλάτου

Αφροδίτη Ζιάννη

Δημήτρης Βαλλιάνος

Κατερίνα Παπαδάτου

Αικατερίνη Γαρμπή

Αγγελος Πεφάνης

Ειρήνη Αραβαντινού

Σπύρος Βιτσεντάτος

Σπύρος Καρπής