Πρόσκληση για υποψηφιότητες στο Ορφανοτροφείο

Προκειμένου να ανασυγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ορφανοτροφείου Κεφαλληνίας  O “ΣΩΤΗΡ”, λόγω λήξης της θητείας αυτού,

ΚΑΛΟΥΜΕ

τις  ενδιαφερόμενες κυρίες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Αργοστολίου, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητάς τους στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Κεφαλληνίας  μέχρι και την  Τετάρτη 15  Νοεμβρίου 2023.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο ταυτότητας  καθώς και από Υπεύθυνη Δήλωση  σχετικά με τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Ενημερώνουμε ότι ποινικός έλεγχος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4837/21 (178 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιηθεί μόνο στους αιτούντες οι οποίοι  θα εκλεχθούν.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Κεφαλληνίας (κ. Τζιμούλη Μαρία, 2671362701, maria.tzimouli@pin.gov.gr,  Μομφεράτου 30 – Aργοστόλι).

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ