Πρόσκληση της Φιλαρμονικής Σχολής Πάλλης

Από τη Φιλαρμονική Σχολή Πάλλης ανακοινώθηκαν τα εξής για τα μέλη:

Προσκαλείστε στις 26/10, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στον Α’ όροφο του κτιρίου της Φιλαρμονικής για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Καταστατικού, με θέματα:

A) Υποβολή προς έγκριση Απολογισμού έτους 2019 και Προϋπολογισμού έτους 2020.

Β) Απολογισμός ενεργειών Διοιηκητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 και συζήτηση για την πορεία του Σωματείου κατά το έτος 2020.

Σε περίπτωση μη απαρτίας προσκαλείστε σε δεύτερη Γενική Συνέλευση στις 2 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ., στον ίδιο χώρο (Α’ όροφος του κτηρίου Φιλαρμονικής).

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. έχουν μόνο τα ταμειακώς εν τάξει μέλη.

Συνδρομές έτους 2019 (40Ε) θα εισπράττονται μέχρι την έναρξη της Γενικης Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Ιωσήφ Λουκερης του Βασιλείου