Πρόσκληση του Λ. Ελληνίδων σε Γέν. Συνέλευση

H πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Αργοστολίου Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη

Πρόσκληση από το Λύκειο Ελληνίδων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα τακτικά μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Παραρτήματος Αργοστολίου που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Λύκειο, την Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 5.30’- 7:00’ μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο της Ι. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας «Ο Απόστολος Παύλος» με θέμα: «Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου τετραετούς θητείας» σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 9, 10, 11, 12 του Καταστατικού του (αριθμός σωματείου 525Α/ 07-11-2023).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτοδικαίως την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης βδομάδας, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με το ίδιο θέμα.

Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για πρώτη φορά πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση στα γραφεία του Λυκείου τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΣΧΟΝΑ– ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ