Πρόταση για Δημοτικό Παντοπωλείο στην Ιθάκη

Ο δήμαρχος Ιθάκης κ. Διον. Στανίτσας

Δημιουργία «Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου» Δήμου Ιθάκης καταθέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση.

Προταση για την ίδρυση Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, στα πλαίσια της στρατηγικής του Δήμου Ιθάκης για την ανάπτυξη της Δημοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ταυτόχρονα με την   πανδημία του COVID-19, οι οικονομικές επιπτώσεις της οποίας είναι ήδη εμφανείς αλλά ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί το εύρος τους, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων, με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάμων κατοίκων. 

Ανάλογη ιδέα και  πρόταση είχε καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2016  ο κ. Σπύρος Μπούας όμως τότε οι συνθήκες δεν ήταν ώριμες  όπως τώρα  για να υλοποιηθεί.

ΔΙΟΝ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δήμαρχος Ιθάκης