Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για αγορά κρέατος από το Φιλόπτωχο Ταμείο

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ»

Αργοστόλι   18-03-2019

Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, προκειμένου να αγοράσει  οκτακόσια  τριάντα (830)  κιλά κρέατος (αρνί),  Ελληνικής προέλευσης και αρίστης ποιότητας  από κρεοπωλείο ευρισκόμενο εντός πόλεως Αργοστολίου, για να το διανείμει κατά την εορτή  του Πάσχα 2019 με τους κάτωθι όρους:

  1. Το κρέας να είναι Ελληνικής προέλευσης και αρίστης ποιότητος.
  2. Το κρέας πρέπει να παραδοθεί σε ατομική  πλαστική σακούλα.
  3. Η παράδοση της συνολικής ποσότητας του  κρέατος θα γίνει σε συγκεκριμένο τόπο, ημέρα και ώρα κατόπιν συνεννοήσεως  με το Δ.Σ. του Γ.Φ.Τ.
  4. Η πληρωμή θα γίνει το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η )  του  μηνός  Μαϊου 2019.
  5. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να είναι έντιμοι, ειλικρινείς και με επαγγελματική συνέπεια.
  6. Ο μειοδότης, ο οποίος και θα υπογράψει συμφωνητικό καλής εκτέλεσης της προμήθειας, θα παράσχει όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την σχετική προσφορά σε κλειστό φάκελο στην γραμματεία της Ιεράς Μητρόπολεως Κεφαλληνίας (οδός Γερμανού Καλλιγά αριθμός 1) σε εργάσιμες ημέρες, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 13:00 μ.μ.,  από Τρίτη 19-3-2019  έως και  την Πέμπτη 28-3-2019.

Η επιλογή μεταξύ αυτών που θα δώσουν προσφορά θα γίνει με κριτήριο την μικρότερη προτεινόμενη τιμή, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει στις 28-3-2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας ενώπιον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου.

Δύνανται να παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, οι υποβάλλοντες προσφορά.

Ο μειοδότης, μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό, με το Γ.Φ.Τ., καλής εκτέλεσης της προμήθειας   του  κρέατος.

ΤΟ Δ.Σ.  ΤΟΥ Γ.Φ.Τ.