Πρώτα η υγεία…

Υπηρετώ την υγεία 25 χρόνια, τα είκοσι περίπου από αυτά στον τόπο καταγωγής μου. Ήταν και παραμένει επιλογή ζωής. Ασκώ την ιατρική στην πρωτοβάθμια βαθμίδα και λόγω της ειδικότητας μου υποχρεωτικά και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο (ιδιωτικό νοσοκομείο).

Το ΕΣΥ στην Ελλάδα όπως είναι δομημένο παρά τα πολλά και ζωτικής σημασίας προβλήματα του, προκρίνει, τουλάχιστον στις προθέσεις του και στις προδιαγραφές του, ένα ισχυρό πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας.

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δομές υγείας οι οποίες ασχολούνται με την ΠΡΟΛΗΨΗ, την ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, και την ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (χωρίς νοσηλεία), οξέων ή χρόνιων παθήσεων καθώς και στην ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ασθενών μετά από νοσοκομειακή περίθαλψη.

Δημόσιοι φορείς πρωτοβάθμιας υγείας αποτελούν τα κέντρα υγείας ( ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ) τυπου, τα περιφερειακά Αγροτικα ιατρεία, τα ΤΟΜΥ (τοπικές μονάδες υγείας- πρώην ΙΚΑ)αλλά και τα ΤΕΠ(εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων). Στο πρωτοβάθμιο σύστημα εντάσσεται και το ΕΚΑΒ ως συνδετικός κρίκος με το δευτεροβάθμιο νοσοκομειακό σύστημα.

Επίσης πρωτοβάθμια φροντίδα παρέχουν όλοι οι ιδιώτες γιατροί, οι οικογενειακοί γιατροί και τα διαγνωστικά κέντρα.

Ζώντας και λειτουργώντας μέσα στο χώρο της υγείας, βιώνοντας χρόνια τώρα την ιδιαιτερότητα της περιφέρειας- υπαίθρου που περιβάλλεται από θάλασσα θεωρώ ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟ ΛΙΘΟ υγείας ένα ισχυρό, πλήρως στελεχωμένο και λειτουργικά οργανωμένο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας

ΓΙΑΤΙ;

– Σε πρωτοβάθμια δομή υγείας θα προστρέξει όποιος εμφανίσει πρόβλημα.

– η πρωτοβάθμια δομή θα κερδίσει ( διαγνώσει και κατευθύνει σωστά)ή θα χάσει το σοβαρό περιστατικό.

– ο πρωτοβάθμιος τομέας θα κάνει πρόληψη (προληπτικοί έλεγχοι, εμβολιασμοί, ενημέρωση)

– από τον πρωτοβάθμιο φορέα θα προλάβει να πάει  και να κατευθυνθεί σωστά το περιστατικό που θα χρειαστεί νοσοκομειακή κάλυψη.

– ο πρωτοβάθμιος τομέας θα υπερφορτώσει ή θα αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία δυσχεραίνοντας ή διευκολύνοντας το έργο τους

Για όλους τους παραπάνω λόγους και για πολλούς ακόμη επιβάλλεται:

– ΧΑΡΑΞΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ της χώρας ( μια καραμέλα που όλοι οι πολιτικοί την πιπιλάνε από τα φοιτητικά μου χρόνια ) με τις πραγματικές ιατρικες ανάγκες της κάθε περιοχής.

– ενίσχυση της πρωτογενούς περίθαλψης συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΒ σε όλη την επικράτεια, ειδικά στην περιφέρεια.

– απεξάρτηση της υγείας από πολιτικές, πολιτικούς και αγκυλώσεις

Η πολιτική για την υγεία θα πρέπει να είναι ενιαία και αυτονόητη.

Η υγεία είναι και θα είναι το υπέρτατο αγαθό.

Δεν χωράει αντιπαραθέσεις, οξύτητα αλλά ούτε και συμβιβασμούς.

Η υγεία χρειάζεται πρωτίστως ενημερωμένους και ηθικούς λειτουργούς, χαρισματικούς και υπερβατικός πολιτικούς αλλά επίσης και ενημερωμένους πολίτες.

* Μαιευτήρας Γυναικολόγος