Πωλ, έχεις το λόγο!

MAΣ τηλεφωνούν από το Ληξούρι να συστήσουμε στον Παύλο, να πηγαίνει εκεί κάθε φορά που έρχεται στην Κεφαλονιά! Εμείς το αναφέρουμε κι αυός έχει το λόγο!..