Πόρος: Πολλοί κίνδυνοι στο οδικό δίκτυο

I

Από το Σωματείο ενοικιαζομένων δωματίων & Διαμερισμάτων ‘’ΟΙ ΠΡΟΝΝΟΙ’’ του Πόρου εστάλη η ακόλουθη επιστολή:

Προς στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς & κύριο Δήμαρχο

Ανακοίνωση ΜΜΕ

Αναφορά θέματα που έχουν αναφερθεί στο παρελθόν.

Λόγω της συχνής διέλευσης μεγάλων οχημάτων από την περιοχή μας, οι δρόμοι που οδηγούν προς στην πρωτεύουσα έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και παρουσιάζουν σημάδια κακής συντήρησης. Επιπλέον έλλειψη φωτισμού σε αυτούς τους δρόμους αποτελεί ακόμη έναν παράγοντα κινδύνου. Η κακή κατάσταση των δρόμων απειλεί κινδύνους των οδηγών και των επιβατών προκαλώντας ζημιές των οχημάτων. Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε τις ανύπαρκτες προστατευτικές μπάρες σε διάφορα επικίνδυνα σημεία τις οδούς.

Σημαντικό είναι να προστατεύουμε τη φύση, καθώς και το πρόβλημα του φαραγγιού, να αποφεύγουμε την ρύπανση του περιβάλλοντος, κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τον τουρισμό στην περιοχή, προωθώντας το φαράγγι ως τουριστικό προορισμό, προσελκύοντας περισσότερους τουρίστες για να αναπτύξουμε την οικονομία της περιοχής.

Να βελτιώσουμε την ασφάλεια του φαραγγιού εγκαθιστώντας κατάλληλα προειδοποιητικά σήματα, καθώς και να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του φαραγγιού.

Η τοποθέτηση προστατευτικών μεταλλικών διχτυών σε επικίνδυνα σημεία μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των περαστικών από την πτώση πετρωμάτων, τα δίχτυα μπορούν να τοποθετηθούν στρατηγικά με αισθητική ομορφιά.

 Ευελπιστούμε στης διάφορες προτάσεις των ανωτέρω προς των υπευθύνων του έργου. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο κεντρικός άξονας Αργοστόλι Πόρου να ευθυγραμμιστεί η υπάρχουσα γέφυρα του φαραγγιού.

Παρακαλώ να ληφθούν υπόψη αυτά τα θέματα και να αναληφθούν δράσεις για την επίλυσή τους.

Σωματείο ενοικιαζόμενων δωματίων ‘’ΟΙ Προννοι’’

το ΔΣ επ/πρόεδρος

Γ ΜΕΤΑΞΆΣ