Π. Καππάτος: 2 νέοι γιατροί, προκήρυξη για 2 ακόμα

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, κ. Μίνα Γκάγκα ενέκρινε στις 8 Μαρτίου την προκήρυξη για 854 προσλήψεις στα νοσοκομεία και τμήματα ΕΚΑΒ του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), μεταξύ των οποίων φορά δύο θέσεις για το Νοσοκομείο Αργοστολίου, μία θέση Επιμελητή Β’ για την Παθολογική Κλινική και μία θέση Επιμελητή ΜΕΘ Καρδιολογίας για την ΜΕΘ.

Η εν λόγω απόφαση πάρθηκε εν όψει εκλογών, ενώ με βάση τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης θα έπρεπε η διαδικασία ήδη να υλοποιείται.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors. moh.gov.gr αρχίζει στις 21 Μαρτίου 2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31 Μαρτίου 2023 ώρα 24.00.

Οι αποφάσεις προκηρύξεων των Νοσοκομείων για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: dpnp_a @moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 13 Μαρτίου 2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.