Π. Φιλίππου: Σας ευχαριστώ από καρδιάς

AΠO KAPΔIAΣ ΣAΣ EYXAPIΣTΩ ΓIA THN EMΠIΣTOΣYNH ΠOY  ΔEIΞATE, ME  THN ΨHΦO ΣAΣ, ΠPOΣ TO ΠPOΣΩΠO MOY KAI THN ΔYNATOTHTA MOY NA ΠPOΣΦEPΩ ΣTON TOΠO MAΣ.

ΣAΣ ΔIABEBAIΩ OTI ME OΛEΣ MOY TIΣ ΔYNAMEIΣ ΘA TIMHΣΩ THN YΠOXPEΩΣH ΠOY ANEΛABA AΠENANTI ΣAΣ KAI ΘA AKOΛOYΘHΣΩ TON ΔPOMO ΠOY ΓNΩPIZETE KAI ΓNΩPIZΩ OTI MΠOPΩ KAI ΘEΛΩ NA AKOΛOYΘHΣΩ.