Ροδή Κράτσα: Νέα σύγχρονα δεδομένα στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κεφαλονιά

Ροδή Κράτσα

Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Ιονίων Νήσων,Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, επισκέφθηκε τον χώρο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Παλλοστή Κεφαλονιάς συνοδευόμενη από τον Γενικό Διευθυντή του ΦοΔΣΑΒασίλη Αναλυτή και τον Διευθυντή Τεχνικών ΈργωνΘοδωρή Κάρδαρη.

 

Έγινε αυτοψία στα εν εξελίξει έργα και συζητήθηκαν τα έργα που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων αλλά και των απαιτούμενων για την σύγχρονη ολοκληρωμένη διαχείριση.

 

Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ ανακοίνωσε:

 

Α. Προχωρήσαμε τον Μάρτιο του 2022 σε ανάθεση Σύμβασης για 1/ την αποκατάσταση με επάρκεια χώματος για την κάλυψη των σκουπιδιών των κυττάρων Α & Β του ΧΥΤΑ, 2/ την αποκατάσταση και συμπλήρωση όλων των συνοδών εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ όπως, το σύστημα ζύγισης, παρακολούθησης, εσωτερικού ελέγχου και ασφαλούς φύλαξης, 3/ την θέση σε λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων με νέα μέθοδο –  αντίστροφης ώσμωσης και, 4/ ο ανάδοχος της Σύμβασης έχει πλέον την ευθύνη για τη λειτουργία του χώρου ως προς την ασφαλή και, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και περιβαλλοντικούς όρους, ταφή των παραγόμενων απορριμμάτων.

 

Β. Από το πρόγραμμα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών από την θεομηνία “ΙΑΝΟΣ” σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποκαθίστανται όλες οι βλάβες που αφορούν την διαλογή και βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων λόγω των συνθηκών που αφορούν κυρίως στην προμήθεια των υλικών το σύστημα θα επαναλειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2022.

 

Γ. Εκπονείται η μελέτη πυρασφάλειας του ΧΥΤΑ (δεν έχει ποτέ έως τώρα εκπονηθεί) η οποία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες όπου και πρόκειται να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την λειτουργία της.

 

Δ. Προετοιμάζεται διαγωνισμός για την επεξεργασία και διαχείριση των τεράστιων ποσοτήτων αδρανών – ογκωδών υλικών που έχουν εναποτεθεί σε διπλανό οικόπεδο της εγκατάστασης – και όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του έργου της νέας Μονάδας της οποίας η Σύμβαση θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες.

 

Ε. Για την ενίσχυση της ανακύκλωσης των συσκευασιών (χαρτί, πλαστικό, σίδερο, αλουμίνιο κλπ) σχεδιάζεται η υλοποίηση ενός αυτοματοποιημένου Κέντρου Διαλογής Ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ) εντός της Εγκατάστασης.

 

ΣΤ. Οι υπηρεσίες του ΦοΔΣΑ σε συνεργασία με την Ανάδοχο εταιρεία του Έργου της ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ δρομολογούν τις απαραίτητες ενέργειες (τεχνικές και περιβαλλοντικές) για την ενεργοποίηση της «προαίρεσης» του Έργου που θα οδηγήσει στην τελική μείωση του υπολείμματος ταφής περίπου στο 10%.