Σάμη: Συνεδρίαση για τα αντιπλημμυρικά έργα

To απόγευμα της 24.06.2021, έλαβε χώρα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιπλημμυρικών Έργων με παρόντα τα μέλη της κ. Δίπλα, κ. Κουγιανό, κ. Σωτηρόπουλο, κ. Στεφανάτο, τον υπογράφοντα και την πρόεδρο αυτής, κ. Αμίτση.

Επίσης, συμμετείχε και ο δημοτης, κ. Γονατάς. Μεταξύ άλλων προτάθηκε το έργο της εκτροπής του μικρού ρεύματος στη θέση «Μιατάτα», με σκοπό την ανακοπή των υδάτων προς τον συνοικισμό των Δρακοπουλάτων, την οδήγησή τους σε άλλη, ακίνδυνη διαδρομή και με αυτόν τον τρόπο την προστασία των δημοτών και των περιουσιών τους σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης στο μέλλον.

Επίσης, συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθεί η ευκαιρία υποβολής μελέτης προς τη ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) σε συνεννόηση με τη δημοτική αρχή. Το κονδύλι αυτό θα ανέρχεται στις 60.000 Ευρώ. Τέλος, αποφασίστηκε συνάντηση μεταξύ του κ. Σωτηρόπουλου και της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, κ. Αμίτση, σχετικά με το θέμα του καθαρισμού του λιμανιού της Αγίας Ευφημίας, για το οποίο έχουν υπογράψει και αίτημα διεκπεραίωσης του έργου αρκετοί συνδημότες μας. Εύχομαι μια ουσιώδη και εποικοδομητική αρχή με αποτελεσματικό αντίκρισμα για τον τόπο μας!

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ
δημ. σύμβουλος δήμου Σάμης
Επί κεφαλής ΔΗΜ. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ