Σήμερα στο Δ.Σ. η «καυτή πατάτα» των «21»

Μ. Αλυσανδράτος

Το καυτό θέμα των 21 απολυμένων συμβασιούχων του Δήμου Κεφαλονιάς θα τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6.30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο.

Παράλληλα αναμένεται «εισβολή» στην αίθουσα των δημοτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με την απόφαση του Συλλόγου τους.

Στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης υπάρχουν τα 36 ακόλουθα θέματα:

 1. Ψήφισμα συμπαράστασης στον Δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό της «ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ» (αριθμ. 356/10.05.2017 απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε).

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου ( Γηροκομείο Δ.Ε Σάμης)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση 10ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (αριθμ. 144/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση 11ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (αριθμ. 152/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Διαγραφές-επιστροφές

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Μείωση ενοικίου δημοτικού ακινήτου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Παραχώρηση χρήσης πράξης « ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ κ’ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ-ΣΚΑΛΑΣ» στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση για σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων» και για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση επέκτασης φωτισμού οδών και πλατειών

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προμήθειας ειδών σίτισης σε δράσεις εκτάκτων αναγκών (Πολιτική Προστασία).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 1. Επιχορήγηση εθελοντικών ομάδων Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 1. Ορισμός μελών Δ.Σ Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου.

ΕΙΣ: Δήμαρχος κ. Α. Παρίσης

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2016 (01-01-2016 έως 31-12-2016)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2014 (ορθή επανάληψη).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2015 (ορθή επανάληψη).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Υλοποίηση Β’ φάσης του έργου «Υποστήριξη του Δήμου στην Προσυμβατική Διαδικασία Επιλογής ΣΔΙΤ για την « Κατασκευή και Λειτουργία χώρου εστίασης και εκδηλώσεων στο Δημοτικό Αλσύλιο Καλλιθέας Δ.Δ Λακύθρας, του Δήμου Λειβαθούς Ν. Κεφαλληνίας

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Εξέταση του θέματος της διάλυσης ή συνέχισης της σύμβασης της μελέτης: «Κτηματογράφηση, Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης-Αναθεώρησης και Πράξη Εφαρμογής του Οικισμού Πόρου, του Δ.Δ Πόρου του Δήμου Ελειού-Πρόννων Κεφ/νιάς καθώς και Διαμόρφωση των Κοινοχρήστων Χώρων του Οικισμού».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση οδού στην θέση ¨Καμπανού¨ κ’ βελτίωση βατότητας οδού στην θέση ¨Μισόραχο¨ της Τ.Κ Φάρσων του Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Δημοτική-Αγροτική Οδοποιία Πυλάρου 2008-2009».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη-Χαβριάτα» αναδόχου Λάμπρος Σπυράτος Ε.Δ.Ε

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1ου Α.Π.Ε) του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη-Χαβριάτα» αναδόχου Λάμπρος Σπυράτος Ε.Δ.Ε

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση εγκατάστασης υπαίθριου υποσταθμού διανομής της Δ.Ε.Η δίπλα από τον χώρο των Δημοτικών W.C επί του πάνω μέρους της Πλατείας Βαλλιάνου.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση υψομετρικής μελέτης Ο.Τ 201 εντός ρυμοτομικού σχεδίου Ληξουρίου

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «Κατασκευή Δημοτικού δρόμου οικ. Φαρακλάτων».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφ/νιάς (αριθμ 7/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση των αριθμ. 26/2017 και

συνεχεια στη σελ. 19

συνεχεια απο σελ. 8

27/2017 αποφάσεων της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ επί αιτήσεων εξαίρεσης από τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων στον Πόρο.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση της αριθμ.25/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για παραχώρηση χρήσης χώρου πώλησης κάρβουνου.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) σχετικά με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αργοστολίου Ο.Τ 185 Α.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κεφαλλονιάς και Δήμου Ιθάκης για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση προμηθειών και μελετών.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

 1. Έγκριση της αριθμ.51/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς-Ιθάκης.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Λιμενικού ταμείου κ. Α. Μοσχονάς

 1. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς-Ιθάκης.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Λιμενικού ταμείου κ. Α. Μοσχονάς

Ο  πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς