Σημαντική πρωτοβουλία από το ΤΕΕ

Στ. Τραύλος

Nέα σημαντική πρωτοβουλία ανακοίνωσε το ΤΕΕ:

Έχοντας υπόψη τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, την εμπειρία από τους πρόσφατους σεισμούς της Κεφαλονιάς αλλά και τα πάμπολλα αιτήματα ιδιωτών και συναδέλφων μηχανικών προτείνουμε στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής την δυνατότητα τοποθέτησης στις υποχρεωτικές στέγες του νομού και νέων σύγχρονων κεραμιδιών (PVC- μεταλλικά- κλπ) που και λιγότερο βάρος προσθέτουν στην κατασκευή αλλά και το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα διατηρούν.

Κάθε πρόταση θα εξετάζεται μεμονωμένα και η έγκριση θα δίνεται μόνο με σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Εφόσον η πρόταση μας γίνει δέκτη από το Σ.Α η κατασκευές του νομού θα έχουν κερδίσουν τόσο σε αντισεισμική συμπεριφορά όσο και σε οικονομία κατασκευαστικού κόστους.

Τέλος ζητούμε την υποστήριξη της παραπάνω πρότασης από τους τοπικούς ΟΤΑ.

Για την ΝΕ ΤΕΕ

Σταύρος Π. Τραυλός

Πρόεδρος