Σημαντικοί Πόροι στη Διάθεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ευρεία τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήσαν σήμερα οι Βουλευτές των Ιονίων Νήσων της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας (Κέρκυρας), Διονύσιος Ακτύπης (Ζακύνθου), Παναγής Καππάτος (Κεφαλληνίας) και Αθανάσιος Καββαδάς (Λευκάδας) με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, ενώ παρόντες ήταν και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι Βουλευτές είχαν μία ενδελεχή ενημέρωση για το σκέλος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που αφορά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Συνολικά, το ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει μέτρα και υπομέτρα που εξειδικεύονται σε 29 δράσεις. Τα μέτρα χωρίζονται στις κατηγορίες: Επενδυτικά/ Επιχειρηματικά που αφορούν σε παρεμβάσεις ιδιωτικών επενδύσεων, Αγροπεριβαλλοντικά, Αγροτική Οδοποιία, την Κατάρτιση, τις Συμβουλές και τις Συνεργασίες, τις Δημόσιες Παρεμβάσεις που αφορούν σε δημόσιες επενδύσεις και το μέτρο LEADER/CLLD που αποτελείται από παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Τα κονδύλια τα οποία έχουν κατανεμηθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια Ευρώ. Επί παραδείγματι, ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του τοπικού προγράμματος  LEADER/ CLLD για την Κέρκυρα, τους Παξούς και την Λευκάδα που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 4.160.000 Ευρώ και αντίστοιχου ύψους είναι τα ποσά για τις Π.Ε. Ιθάκης και Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου.

Κατά την συζήτηση διαπιστώθηκε ότι σε ότι αφορά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, οι διαδικασίες ένταξης, αξιολόγησης, δημοπράτησης κλπ. των έργων που αναφέρονται στα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 έχουν καθυστερήσει, καθώς η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή δεν δρομολόγησε έγκαιρα τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να έπεται σημαντικά άλλων Περιφερειών. Μειονέκτημα αποτελεί επίσης και το γεγονός της γενικότερης υποστελέχωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ιδιαίτερα των αρμοδίων Διευθύνσεων (πχ. Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων).

Οι τέσσερις Βουλευτές συμφώνησαν πως θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το ΠΑΑ 2014-2020 για τα Ιόνια Νησιά, καθώς με τα διαθέσιμα κονδύλια μπορούν να πραγματοποιηθούν σημαντικά έργα, τα οποία θα στηρίξουν τα νησιά μας ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας.

Οι τέσσερις Βουλευτές δήλωσαν διατεθειμένοι, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους και σε συνεργασία με την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες και τις τρεις Αναπτυξιακές Εταιρείες, να βοηθήσουν στην επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα το γραφειοκρατικό σκέλος και να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων ει δυνατόν εντός του 2020. Σημειώνεται πως όλα τα έργα του ΠΑΑ 2014-2020 θα πρέπει να έχουν παραδοθεί ολοκληρωμένα στις 31/12/2023.

Οι Βουλευτές της

Νέας Δημοκρατίας στα Ιόνια Νησιά,

Διονύσιος Ακτύπης

Στέφανος Γκίκας

Αθανάσιος Καββαδάς

Παναγής Καππάτος