Σκάνδαλο Xilokastro Gate: Εμείς συνεχίζουμε απτόητοι τις αποκαλύψεις!

Χωρίς να φοβόμαστε απολύτως τίποτα, συνεχί ζούμε σήμερα τις αποκαλύψεις μας για το σκάνδαλο «Σικυών Μπήτς» και όσοι έχουν κάτι να φοβηθούν …ας κάνουν το σταυρό τους καλύτερα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Η Δημοτική Αρχή διά των δημάρχου και του αναπληρωτή του, ζήτησαν από τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης μυστικότητα για την σύσκεψη στις 29/8, ενώ ο ίδιος ο κ. Λυκούδης ήταν αρνητικός στο να συζητηθεί το θέα στο Δ.Σ. στις 31/8 για να «μην λάβει γνώση για την στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Δήμος στην διεκδίκηση των συμφερόντων του η άλλη μεριά, δηλαδή αυτοί που διαχειρίζονται το Ξενοδοχειακό Συγκρότημα στο Ξυλόκαστρο».

Κι όμως…

Σήμερα λοιπόν αποκαλύπτουμε ότι εκτός από την αίτηση για την «ερμηνεία της αληθούς βούλησης του Σπύρου Τυπάλδου στην ιδιόγραφη από 8-4-1987 διαθήκης του» που έχει καταθέσει ο Δήμος Κεφαλονιάς από τις 21-12-2016 στο Τριμελές Εφετείο Πατρών και η οποία κοινοποιήθηκε «στην άλλη μεριά» (Σικυών Μπητς Α.Ε., Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όπως νόμιμα εκπροσωπείται) και ο ίδιος ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης στις 18/3/2016 με το υπ’ αριθμό 9155/2016 έγγραφό του αλληλογραφεί με την «άλλη μεριά», τη «Σικυών Μπητς Α.Ε. Ξεν/κές & Τουρ/κές Επιχειρήσεις» στο Ξυλόκαστρο!!!!

Μάλιστα ο Δήμαρχος ευγενέστατα κλείνει την επιστολή του ευχαριστώντας «εκ των προτέρων για τη συνεργασία» (!) …την «άλλη μεριά» και δηλώνει ότι …«επιφυλάσσομαι για προσεχή συνάντησή μας».

Το ερώτημα αυτονόητο: Έγινε συνάντηση του δημάρχου (ή έστω του αναπληρωτή του Διον. Λυκούδη…) με την «άλλη μεριά»;

Και το συμπέρασμα: Την ίδια ώρα που ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης στο από 17/2/2016 έγγραφό του με αρ. πρωτ. 32499/2016 προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αμφισβητεί ευθέως την ύπαρξη συγγενικής σχέσεως των εμφανιζομένων ως ιδιοκτητών της «Σικυών Μπητς Α.Ε. Ξεν/κές & Τουρ/κές Επιχειρήσεις» με τον διαθέτη Σπυρογεράσιμο Τυπάλδο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «δεν προκύπτει μέχρι σήμερα η ύπαρξη της επικαλούμενης συγγενικής σχέσης των σημερινών εμφανιζόμενων ιδιοκτητών με το διαθέτη», στην πράξη …τους αναγνωρίζει ως πραγματικούς ιδιοκτήτες και συνεργάζεται μαζί τους αλληλογραφώντας και ενδεχομένως …συναντιόνται όπως τους ζητάει ο ίδιος ο δήμαρχος! Εν ολίγοις, η ίδια η Δημοτική Αρχή, διά του Δημάρχου μάλιστα, νομιμοποιεί την «άλλη μεριά» αν …και την αμφισβητεί!!!

Και βέβαια υπάρχει η απορία: Γιατί η Δημοτική Αρχή, αφού είναι τόσο σίγουρη και με αποδεικτικά στοιχεία μάλιστα ότι οι εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες της «Σικυών Μπητς Α.Ε. Ξεν/κές & Τουρ/κές Επιχειρήσεις» δεν έχουν ουδεμία συγγενική σχέση με τον διαθέτη Σπυρογεράσιμο Τυπάλδο (έγγραφο Δημάρχου Κεφαλονιάς με αρ. πρωτ. 32499/17-2-2016 προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση), δεν καταφεύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη;

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΜΠΤΗ

Η Δημοτική Αρχή, κυρίως διά του αναπληρωτή δημάρχου κ. Λυκούδη, ακολουθεί την γραμμή ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου της «Σικυών Μπητς Α.Ε. Ξεν/κές & Τουρ/κές Επιχειρήσεις» έγιναν επί Δημαρχείας Βασίλη Ρουχωτά, ο οποίος δεν πήρε χαμπάρι τίποτε και ως εκ τούτου ζημίωσε το Δήμος.

Για να δούμε αν ευσταθεί ο ισχυρισμός.

Τις 30 Ιουνίου 2011 όπως και την 1η Αυγούστου 2011 Δήμαρχος είναι ο Αλέξανδρος Παρίσης.

Την 1/8/2011 λοιπόν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 7807 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, «Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ ΑΕ ξενοδοχειακές ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

Η ανακοίνωση που ακολουθεί αποκαλύπτει ότι ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΙΣΗ ως Δημάρχου Κεφαλονιάς ΕΓΙΝΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ της επίμαχης εταιρείας!!!

Και ή το πήρε χαμπάρι η Δημοτική Αρχή Παρίση και …το κρύβει (για δικούς της λόγους…) ή δεν το πήρε χαμπάρι, οπότε και όσα καταλογίζει στον Βασίλη Ρουχωτά ισχύουν και …για την ίδια και προσωπικά για τον δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίση.

Αναλυτικά στο ΦΕΚ 7807/2011 αναφέρεται:.

«Το εκ τριών εκατομμυρίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (3.024.900 €) Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (67,22 €) ευρώ εκάστης, αυξήθηκε με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2011, κατά πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (504.150 €), με καταβολή μετρητών χρημάτων και εκδόθηκαν επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7500) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (67,22 €) η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πενήντα.ευρώ (3.529.050 €), διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (52.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (67,22 €) ευρώ εκάστης».

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ο «Η», φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή και προσωπικά οι κύριοι Παρίσης και Λυκούδης να έχουν ενημερωθεί, όχι μόνο γι’αυτή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το 2011, αλλά και …για μία ακόμη, που έγινε στις 30/6/2013, στην δική τους θητεία, «κατά 201.660 ευρώ με καταβολή χρημάτων και εκδόθηκαν 3.000 νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 67,22 ευρώ η καθεμία. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 3.730.710 ευρώ, διαιρούμενο σε 55.500 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 67,22 ευρώ έκαστη»!!!

Επιπλέον, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο “Η”, οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου έγιναν, όχι από το 2006 που ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή και προσωπικά ο Κύριος Ανταυτού Λυκούδης, αλλά από …το 2007 έως το 2013!!!

Το 2006 το μόνο που έγινε ήταν η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες.

Αυτά για σήμερα και από αύριο η συνέχεια …και συγνώμη αν κάποιοι έχουν αρχίσει να χάνουν τον ύπνο τους!!!