Σπίτια φτιαγμένα από …τρόφιμα

Από την άλλη, η ψηφιακή εποχή έχει δημιουργήσει πολλές δυνατότητες. Όταν αυτά τα δυο συνδυάζονται, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι άκρως εντυπωσιακά. Η τέχνη της επεξεργασίας των φωτογραφιών είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδυασμού της παραδοσιακής μορφής τέχνης και των τελευταίων τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα, μέσω του Photoshop πλέον μπορούν να γίνουν θαύματα.

Σπίτια φτιαγμένα από…τρόφιμα

Σπίτια φτιαγμένα από…τρόφιμα