Στα Μονοπάτια Κατανόησης

Για να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας πρέπει πρώτα να αποκρυπτογραφήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Στα Μονοπάτια Κατανόησης σκιαγραφείται μία νέα προσέγγιση στη γνώση στην κατανόηση. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η υπόθεση του συγγραφέα ότι οι ασυνείδητες διαδικασίες και οι συνειδητές εμπειρίες αποτελούν ένα συνεχές. Επιπλέον, εισάγεται η πρωτοποριακή έννοια των μεταναπαραστάσεων, η οποία εξηγεί την ανθρώπινή μας φύση, διαχωρίζοντας τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα.

Εξαιρετικά σημαντικά παραδείγματα μεταναπαραστάσεων αποτελούν τα μαθηματικά, η γλώσσα, η τεχνολογία και οι τέχνες.

Η διεπιστημονική και ενοποιημένη προσέγγιση που παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο υποδεικνύει ότι διαφορετικές, φαινομενικά ασύνδετες, επιστημονικές περιοχές και έννοιες είναι στην πραγματικότητα στενά συνδεδεμένες. Στα Μονοπάτια Κατανόησης προσφέρονται γνωστικά εφόδια για τη διασαφήνιση των διαδικασιών βάσει των οποίων κατα- νοούμε, για παράδειγμα, τα μαθηματικά, τις επιστήμες, τις τέχνες και τη φιλοσοφία. Κυρίως, όμως, το βιβλίο βοηθά τη διαλεύκανση της προέλευσης των σκέψεων, των συναισθημάτων και των πράξεών μας, παρέχοντας έτσι στον αναγνώστη βαθιά ενόραση, πληρότητα και, τελικά, ευδαιμονία.

Στοιχεία Eπικοινωνίας με τον Συγγραφέα: 693 2489 518 TF227 @cam.ac.uk