Στερνή μου γνώση

Τι κατάλαβε ο πολίτης όταν οι τοπικοί άρχοντες του υποσχέθηκαν να κάνουν τα πάντα, ώστε το Νοσοκομείο του Αργοστολίου να λειτουργεί με ασφάλεια και επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό;

Κατάλαβε πως οι άρχοντες αυτοί θα μιλήσουν, θα διεκδικήσουν, θα πιέσουν, θα αναζητήσουν λύσεις, θα δώσουν κίνητρα στους επιστήμονες.

Αντ’ αυτού οι δράσεις περιορίστηκαν στις φωτογραφίσεις εθιμοτυπικών επισκέψεων και την αποστολή δελτίων τύπου, καθώς και το λαϊκιστικό και προσβλητικό 500ευρω.

Τι κατάλαβε ο πολίτης, όταν οι τοπικοί άρχοντες του υποσχέθηκαν τη λειτουργία του Δημοτικού Γηροκομείου;

Κατάλαβε πως οι γέροντες του τόπου μας θα αντιμετωπιστούν με αξιοπρέπεια και όπως αρμόζει στον κάθε υπερήλικο.

Αντ’ αυτού δημοσιεύματα φέρνουν στο φως την έλλειψη προσωπικού, χρημάτων και την αδυναμία φιλοξενίας άλλων ατόμων.

Τι κατάλαβε ο πολίτης όταν ο δήμαρχος διερρήγνυε τα ιμάτια του (μπλε συνήθως) για τον πλουραλισμό και το σεβασμό στον κάθε πολίτη;

Κατάλαβε πως επιτέλους θα εισακουστούν οι ανάγκες του νησιού και των κατοίκων και θα επέλθει η εποχή της προόδου και του πολιτισμού.

Αντ’ αυτού εισακούονται οι ανάγκες μόνο των υποστηρικτών του μέχρι του σημείου να γίνει αποδεκτή η πρόταση για επιπλέον τουριστικά οχήματα που θα προκαλέσουν κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη.

Θα μπορούσαν να αναφερθούν πάμπολλα τα οποία ο πολίτης πίστεψε έχοντας στο νου του την πρόοδο για να νιώθει περήφανος για τον τόπο που ζει και να τον απολαμβάνει και ο ίδιος. Μάταια όμως! Για άλλη μια φορά κατάλαβε πως τα ίδια συμφέροντα των ολίγων υπερκαλύπτουν τα τοπικά και συλλογικά.

Από αυτά που κατάλαβε και ζει καθημερινά, η ματαίωση είναι βροντερή! Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα!