Στην Επιτροπή Ελέγχου Τ.Α. ο Θόδωρος

Θ. Γαλιατσάτος

Ένας εκ των δύο τακτικών εκπροσώπων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, στη Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (του άρθρου 212 Ν.4555/2018 – Προγράμματος «Κλεισθένης Ι»,) ορίστηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι άκρως σημαντική, καθώς θα έχει ως αντικείμενο την προώθηση των θέσεων της Αυτοδιοίκησης και την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται είτε με την αυθαίρετη αφαίρεση αρμοδιοτήτων, είτε με την απόδοση αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους.

Ως τακτικό μέλος των εκπροσώπων, ορίστηκε επίσης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. Αγοραστός Κωνσταντίνος, ενώ αναπληρωματικά μέλη, ορίστηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων και μέλος Ε.Ε. ΕΝ.Π.Ε. Χρήστος Μιχαλάκης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας και μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε. Νικόλαος Στουπής