Στην Ιθάκη 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών

Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ιθάκης διοργανώνουν στις 4 με 6 Οκτωβρίου 2019 το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, στην Ιθάκη.

Κατά την Διάρκεια του Συνέδριου θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τα ελληνικά μικρά νησιά, θα προγραμματισθούν δράσεις της νέας περιόδου και θα παρθούν αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τα μικρά νησιά.

Επίσης θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τις χρηματοδοτήσεις των μικρών νησιών και προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου.