Στην κορυφή της Υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

To Iόνιο Πανεπιστήμιο

Εξέχουσα επιτυχία σημείωσε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της Εθνικής Πρόσκλησης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας», καθώς κατάφερε, για τις ερευνητικές του προτάσεις, να χρηματοδοτηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με το ποσό των 9,5 εκ. ευρώ.

Συνολικά χρηματοδοτούνται τέσσερις ερευνητικές προτάσεις, που εντάσσονται στην οριστική λίστα των εγκεκριμένων Πράξεων, σε πανελλαδικό επίπεδο, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Υποστήριξη Περιφερειακής Αριστείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τέσσερις αυτές Πράξεις (όπως εμφανίζονται στην συνημμένη λίστα) προβλέπουν την ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών υποδομών αιχμής, εστιάζοντας αντιστοίχως στα πεδία, α) των ευφυών υποδομών για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, β) των εφαρμογών μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων, γ) της μελέτης αναδίπλωσης πρωτεϊνών στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες και δ) των διαδραστικών οπτικοακουστικών τεχνών. Σημειώνεται ότι εκ των ανωτέρω Πράξεων, οι δύο αποτελούν αποτέλεσμα της συνεργασίας ερευνητικών ομάδων του Ιονίου Πανεπιστημίου με άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ενώ οι άλλες δύο υποβλήθηκαν αποκλειστικά από ερευνητικές ομάδες του Ιδρύματος.

Η έγκριση της χρηματοδότησης των ανωτέρω ερευνητικών Πράξεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα ενισχύσει τις υποδομές έρευνας και καινοτομίας του Ιδρύματος, με έμφαση στην προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού αιχμής, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει το ερευνητικό δυναμικό του Ιδρύματος μέσω της απασχόλησης νέου, σημαντικού αριθμού ερευνητών.

Στρατηγικά, οι παραπάνω δράσεις είναι απολύτως συμβατές με τους στόχους που έχει θέσει σε προτεραιότητα η νέα διοίκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου στις επιστήμες της υγείας, στις θετικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές σπουδές, στις τέχνες και σε άλλα επιστημονικά πεδία, στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου και των Κέντρων Αριστείας που αναμένονται να ιδρυθούν το αμέσως επόμενο διάστημα στα Ιόνια Νησιά υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου.

Σε εποχές όπου η τρέχουσα πανδημία και οι αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες που αυτή έχει επιφέρει στην τοπική οικονομία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις που στηρίζονται στην πραγματική καινοτομία, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, επ΄ωφελεία όλης της κοινωνίας.

Η Πρυτανική Αρχή του Ιδρύματος συγχαίρει τους επιστημονικά υπευθύνους, τα μέλη των ερευνητικών ομάδων και το διοικητικό προσωπικό που εργάστηκε για την σύνταξη και την επιτυχή κατάληξη της χρηματοδότησης των ανωτέρω προτάσεων Πράξεων. Μια επιτυχία που αποδεικνύει εμπράκτως τις δυνατότητες και την υψηλή ποιότητα του παραγόμενου ερευνητικού έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Λίστα των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Πράξεων:

1)  Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+), συνολικής εγκεκριμένης δημοσίας δαπάνης 3.026.847,15 ευρώ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής Κάτια Κερμανίδου.

2)  Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων (FOODBIOMES), συνολικής εγκεκριμένης δημοσίας δαπάνης 3.943.705,15 ευρώ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαο Κοψαχείλη.

3)  Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη μελέτη αναδίπλωσης πρωτεϊνών στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, συνολικής εγκεκριμένης δημοσίας δαπάνης 1.373.897,23 ευρώ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής Παναγιώτη Βλάμο.

4)  Δημιουργικός Κόμβος Τεχνών, συνολικής εγκεκριμένης δημοσίας δαπάνης 1.162.495,56 ευρώ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιωάννη Δεληγιάννη.