Στην….πυράν!!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

ΓΕΓOΝOΣ: To “θαύμα” το οποίον αναγκαιούμεθα, προκειμένου, όχι να …”αναπτυχθούμε” Oικονομικά, αλλά και πολύ απλά, πολύ λιτά, να επιβιώσουμε, ως “βαδίζομεν” και ως έχει προ-αποφασισθεί, ΔΕΝ έχει κάποτε, πουθενά (στον …Πλανήτη Γη τουλάχιστον!!) λάβει χώραν, μέχρι το γράψιμο τούτων των γραμμών!

ΑΝ, ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ, το “θαύμα” και σε παγκόσμια τέτοια πρωτοτυπία, αν γίνει, τότε, όπως εύκολα αντιλαμβάνεσθε, θα “διασωθούμε” μεδενίζοντες το Χρέος μας και διασφαλίζοντες σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες Πολίτες, ένα αρκετά ικανοποιητικόν, μόνιμον και …ΑΝΙΔΡΩΤOΝ, εισόδημα! ΜOΝOΝ από τα άκρως πλουτοφόρα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, τα οποία θα μας …αναγνωρισθούν διεθνώς, επί των Νέων Πανεπιστημιακών εγχειριδίων!

ΑΥΤΩΝ που θα γραφούν και για τα υπόλοιπα …χίλια χρόνια θα γράφονται, αποκλειστικά… βασισμένα στο ανεπανάληπτον …”θαύμα” μας, το τέτοιο Χρηματο―οικονομικόν!

ΑΦOΥ όλα τα σημερινά, Διεθνών Oικονομικών βιβλία, θα ριφθούν …εις την πυράν,ως εντελώς …άχρηστα!!