Στη Βαρκελώνη ο περιφερειάρχης Iονίων Θόδωρος Γαλιατσάτος για τα Διαμεσογειακά

Στις εργασίες του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής (Intermediterranean Commission) της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών (CPMR), που πραγματοποιήθηκαν στην Βαρκελώνη της Ισπανίας (1-2 Φεβρουαρίου 2017), συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα, Δικτύων Περιφερειών και Διεθνών Συνεργασιών Γιάννης Φοντάνας.

Στο πλαίσιο των εργασιών ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων είχε την ευκαιρία στην τοποθέτησή του να αναφερθεί αφενός μεν στις στρατηγικές για τη Μεσόγειο και τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας στη Μεσόγειο και την Αδριατική και Ιόνιο και αφετέρου στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα.

Ο κ. Γαλιατσάτος δήλωσε ότι η ΠΙΝ συμφωνεί με την πρόταση για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των τριών Μακροπεριφερειακών πολιτικών της Μεσογείου (Δυτικής Μεσογείου, Ανατολικής Μεσογείου και Αδριατικής – Ιονίου) μέσω της δημιουργίας μιας ενιαίας μακροπεριφερειακής πολιτικής της Μεσογείου, χωρίς άμεσα να τίθεται ζήτημα οποιουδήποτε επανασχεδιασμού των ήδη υπαρχουσών πολιτικών.

“Οφείλουμε να παρακολουθούμε στενά τις παγκόσμιες εξελίξεις και να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε κάθε πιθανή αρνητική εξέλιξη σε μείζονα ζητήματα όπως η υιοθέτηση πολιτικών που θέτουν σε κίνδυνο τις παγκόσμιες συμφωνίες για την αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής”, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος παράλληλα και στο πρώτο βήμα που αφορά την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του παγκόσμιου καταμερισμού εργασίας.

Αναφορικά με το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας στη Μεσόγειο και την Αδριατική -Ιόνιο ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος επεσήμανε ότι χρειάζεται μέριμνα για τη σταδιακή βελτίωση της ανταπόκρισης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στις επιλογές που θεσμικά έχουν γίνει από τις Περιφέρειες και τις μακροπεριφέρειες, ιδιαίτερα στις επιλογές που έχουν στρατηγικό χαρακτήρα.

“Η ουσιαστικότερη διασύνδεση πολιτικών και προγραμμάτων θα πρέπει να τεθεί ως απόλυτη προτεραιότητά μας”, είπε.

Το Μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα στο επίκεντρο

Το Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR ασχολήθηκε διεξοδικά με το μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα με κοινή πεποίθηση την αναγκαιότητα άσκησης πολιτικής πίεσης προς τις Ευρωπαϊκής Αρχές στην κατεύθυνση της τελικής διακήρυξης της CPMR στις Αζόρες, με άμεσες ενέργειες.

Θέσεις της ΠΙΝ, όπως εκφράστηκαν από τον Περιφερειάρχη Θεόδωρο Γαλιατσάτο και τον αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Φοντάνα είναι η ενθάρρυνση και στήριξη των πρωτοβουλιών των Περιφερειών που ανέλαβαν αρμοδιότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διεθνή προστασία των αιτούντων άσυλο και η δημόσια έκφραση, μέσω και του τελικού ψηφίσματος του Πολιτικού Γραφείου, της δυσαρέσκειας για την αποτυχία του μηχανισμού της ΕΕ για τη μετεγκατάσταση των μεταναστών και προσφύγων σε όλα τα κράτη μέλη.

“Να πρωτοστατήσουμε στη θετική υποδοχή της νέας Περιφερειακής στρατηγικής που προτείνεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και 72 ακόμη φορείς, προκειμένου να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης με βάση το διεθνές δίκαιο και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο κείμενο αυτό υπογραμμίζεται η ανάγκη να βρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, όπως μέσα σε ένα ενισχυμένο πρόγραμμα μεετεγκατάστασης, στήριξη των εθελοντικών επιστροφών και ενισχυμένες νόμιμες οδούς έναντι των επικίνδυνων ταξιδιών”, δήλωσαν οι εκπρόσωποι της ΠΙΝ.

Και τέλος η σύνδεση έννοιας της “ασφάλειας” με το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα, όπου για την ΠΙΝ “τα δύο αυτά ζητήματα δεν συνδέονται απαραιτήτως, χωρίς σε καμία περίπτωση να θεωρούμε το ένα πιο σημαντικό από το άλλο”.

Τέλος ο κ. Γαλιατσάτος έκανε παρατηρήσεις αναφορικά με διαδικαστικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η συμφωνία της ΠΙΝ με την προτεραιότητα για την “Γαλάζια Ανάπτυξη”, καθώς ανήκουμε σε νησιωτική περιφέρεια που βασίζεται ιδιαίτερα στην ανάπτυξη μέσω του θαλάσσιου τουρισμού (κρουαζιέρα κλπ).

Υπενθυμίζεται ότι πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR είναι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ο οποίος παρουσίασε στη Βαρκελώνη και το Γενικό Σχέδιο Δράσης για την διετία 2017-2018, ενώ στη Διαμεσογειακή Επιτροπή (που αποτελεί μια από τις έξι επιτροπές της CPMR) συμμετέχουν 50 Περιφέρειες από 10 χώρες. Συνολικά στην CPMR συμμετέχουν 160 Περιφέρειες από 28 χώρες της Ευρώπης, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν 200 εκατομμύρια ανθρώπους.