Στη Βουλή τα όρια Αιγιαλού-Παραλίας λόγω αυθαιρεσιών στην Ασσο και άλλες περιοχές

Οι κάτοικοι της Άσσου από καιρού διαμαρτύρονται για την αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής και της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου που δεν έχουν επιληφθεί του προβλήματος που δημιουργείται, κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της αυθαίρετης κατάληψης του αιγιαλού και της ζώνης της παραλίας από τραπεζοκαθίσματα παρακειμένων εστιατορίων. Αποτέλεσμα αυτού είναι να παρεμποδίζεται η διέλευση πεζών αλλά κυρίως των οχημάτων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των ασθενοφόρων σε περίπτωση που υπάρξει σχετική ανάγκη.

Ο βουλευτής Ηλείας κ. Κώστας Τζαβάρας ενημερώθηκε για το πρόβλημα και κατέθεσε στη Βουλή την ακόλουθη ερώτηση…

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Βουλευτής Ν. Ηλείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 14.11.2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

     1. Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο

  1. Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτση

Θέμα: «Υποστελέχωση Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλληνίας».

Μείζον πρόβλημα για την Κεφαλονιά αποτελεί η χάραξη των ορίων αιγιαλού και παραλίας, τόσο στο νότιο παράκτιο τμήμα του νησιού όσο και σε σημαντικούς οικισμούς του, όπως η Άσσος και η Αγία Ευφημία καθώς και η αυθαίρετη κατάληψη τους, με δεδομένη την αδυναμία του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλληνίας, λόγω υποστελέχωσης, να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Ειδικά στην Άσσο Κεφαλονιάς, μια από τις πλέον σημαντικές για τον τουρισμό της Κεφαλονιάς περιοχές, παρατηρείται συστηματικά κατά την τουριστική περίοδο αυθαίρετη κατάληψη χώρων αιγιαλού και παραλίας από επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να καταπατείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους και να δυσχεραίνεται η διέλευση πεζών και τροχοφόρων.

Το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλληνίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται και η Ιθάκη, αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, υπαγόμενη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Την παρούσα χρονική στιγμή στελεχώνεται από τρεις (3) διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ στο Γραφείο δεν υπηρετεί πολιτικός μηχανικός, η παρουσία του οποίου είναι απολύτως απαραίτητη τόσο για την χάραξη των ορίων αιγιαλού και παραλίας όσο και για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου από αυθαίρετες καταλήψεις.

Επειδή τα προβλήματα υποστελέχωσης του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλληνίας είναι γνωστά στα προϊστάμενα κλιμάκια και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών,

Επειδή η απουσία πολιτικού μηχανικού έχει ως αποτέλεσμα να μην υλοποιούνται όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου, ενώ συνολικά η υποστελέχωση του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλληνίας και η έλλειψη μέσων και πόρων δεν επιτρέπει τη σωστή αστυνόμευση και την αντιμετώπιση των αυθαίρετων καταλήψεων αιγιαλού και παραλίας τόσο στην Άσσο όσο και στο σύνολο της νήσου,

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 967 του Αστικού Κώδικα και των άρθρων 1 και 5 του α.ν. 2344/1940 και 2 του ν. 2971/2001 ο αιγιαλός και η παράλιο, περιλαμβάνονται στα κοινόχρηστα πράγματα εκτός συναλλαγής και πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά όλων των πολιτών,

Επειδή σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/ 0454ΒΕΞ2017/12.5.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1636/2017) δικαιούχοι της απλής παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι οι Δήμοι, οι οποίοι με τη σειρά τους μέσω δημοπρασίας μπορούν να μισθώσουν σε ιδιώτες ή να παραχωρήσουν με απευθείας μίσθωση σε όμορους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές τους,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη στελέχωση του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλληνίας με επαρκές προσωπικό για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικά με πολιτικούς μηχανικούς;
  2. Έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Κεφαλονιάς με υπουργική απόφαση το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας του οικισμού της Άσσου;
  3. Έχουν πραγματοποιηθεί δημοπρασίες για την απλή παραχώρηση χρήσης αιγιαλού/παραλίας ή άμεσες μισθώσεις σε όμορους ιδιοκτήτες/μισθωτές στον οικισμό της Άσσου από τον Δήμο Κεφαλονιάς;
  4. Τι μέτρα έχουν ληφθεί ή προγραμματισθεί προκειμένου να προστατευθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας αιγιαλού και παραλίας ειδικά στην Άσσο Κεφαλληνίας και η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε αυτή.

Ο ερώτων βουλευτής
Κωνσταντίνος Τζαβάρας

Κώστας Τζαβάρας
Η γραφική Ασσος