Στη Βουλγαρία Αλ. Παρίσης και Ε. Κεκάτος

Aλ. Παρίσης- Βαγγ. Κεκάτος

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Οικονομικού και Τουριστικού profile της Κεφαλονιάς, για την Βουλγαρία αναχώρησαν πρόσφατα, ο δήμαρχος Κεφαλονιάς, κ. Αλέξανδρος Παρίσης, με τον αντιδήμαρχο Τουρισμού κ. Ευάγγελο Κεκάτο, μετα απο πρόσκληση για “Συναντήσεις Εργασίας” με Πολιτικούς, Πολιτειακούς και Οικονομικούς παράγοντες της Βουλγαρίας.

Πρόκειται λοιπόν, εκτός των άλλων, να προκύψει και η αδελφοποίηση μεταξύ του Δήμου Κεφαλλονιάς και του Δήμου Ντόμπριτς της Βουλγαρίας. Εξάλλου, είναι δεδομένες οι παραδοσιακά φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία για την αδελφοποίηση των δύο Δήμων θα επιτρέψει στους πολίτες της Κεφαλονιάς και του Ντόμπριτς να αρχίσουν να συνεργάζονται σε πολλά θέματα, τόσο στον οικονομικό όσο και στον πολιτιστικό και πολιτικό τομέα.