Στοπ οι κατάπλοι ιδ. πλοίων στα λιμάνια

Ο λιμενάρχης Κεφαλονιάς Αθανάσιος Σιούτης

Από το Λιμεναρχείο ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

Δημοσιεύθηκε η (β) όμοια Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της οποίας απαγορεύεται προσωρινά στο σύνολο της Επικράτειας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού Covid-19 η λειτουργία των Σχολών Εκπαίδευσης Υποψήφιων Χειριστών Ταχύπλοων Σκαφών, των Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων Παροχής Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, των επιχειρήσεων εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής καθώς και των επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Μηχανοκίνητων Λέμβων και Ταχυπλόων Σκαφών.

Οι απαγορεύσεις σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 18-03-2020 έως 20-04-2020.

ΕΚ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ