Στου …τάφου μας τον πάτο!!!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

 ΗΤΑΝ “ηλίου φαεινότερον”, ήταν θέμα ολίγου χρόνου, αυτό που τότε, με το Ευρώ στην ζωήν τους πλέον, θα συνέβαινε ειδικά στους χαμηλόμισθους-χαμηλοσυνταξιούχους!

Oι εκατό χιλιάδες δραχμούλες τους, μισθός μικρός ή σύνταξη, εδιπλασιάζοντο με τους τόκους ύψους 20-30% που η μικρή τους αποταμίευση στην Τράπεζα, τους απέφερε!

Με 200.000 δραχμές, επρομηθεύοντο αγαθά τα οποία αργότερα μόνον στα όνειρά τους θα έβλεπαν! Τα 300 ευρώ που θα ελάμβαναν, σε συνδυασμό με …υψηλότερον-ουσία-πληθωρισμόν από πριν, αλλά και χωρίς την σημαντική, πολύ περισσότερον από “εξισορροπητική” συνεισφορά των τόκων που πλέον, με το Ευρώ, δεν θα υπήρχαν, θα τους “εγονάτιζαν”! Για λίγο θα “εσυμπλήρωναν” τα “χαμένα” τους, από το μικρό τους “κομπόδεμα”!

ΓΙΑ ΛΙΓO ΜOΝOΝ, αφού, ταχύτατα, εμηδενίσθη και αυτό, αφήνοντάς τους αδέκαρους πλέον και με το εν τρίτον της αγοραστικής δυνατότητος που είχαν μέχρι προ τινος, με την “άχρηστη” δραχμούλα τους! ΣΤO ΓΕΓOΝOΣ αναφέρομαι! ΣΤO ΓΕΓOΝOΣ!! Εγκατελείφθησαν, από τους τότε υπευθύνους, στην αναπόφευκτα θανατηφόρα γι’ αυτούς επίδραση, αυτήν της νομισματικής καταγίδας! Ήταν τότε, πολύ πριν την λεγόμενη “κρίση”, που ένοιωσα ότι τους όφειλα, ότι τους χρεωστούσα μια μικρή, έστω συντομότατη,ειλικρινέστατη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, με το πιο κάτω έμμετρόν μου, για το τι θα τους συνέβαινε, αλλά και για μια …”υποψία” για το χειρότερο, που δυστυχώς θα τους “διέλυε” με κάθε βεβαιότητα!

Πολύ αργότερα, το 2009, συμπεριελήφθη στα “Εμμετρα και Ασύμετρα” του γράφοντος! (Δημοσίευση, “Ημερήσιος” Κεφαλονιάς, “Eμμετρα και Ασύμμετρα “Παναγή Σιμωτά)

Σου είπαν πως με την δραχμή
“φτωχός πάντα θα …μείνεις”
δεν σου ‘παν πως με το ευρώ
το …αίμα σου θα φτύνεις!

Σου είπαν πως “πληθωρισμός
….άγνωστη θά ‘ ναι λέξη”
που νά ξερες κακόμοιρε
τι ρόλο θα σου παίξει !
Σε βάθος χρόνου το ευρώ
ίσως καλά να φέρει
όμως εμείς κι’ άλλοι πολλοί
θά ‘ μαστε σ ‘ άλλα…”μέρη” !
Ραδίκια θα …κοιτάζουμε,
τις …ρίζες από κάτω !
Θ ‘ ακούμε όλα τα…”καλά”
στου…τάφου μας τον πάτο!!