Στο Ληξούρι το 7 είναι πλειοψηφία στους 24!

Η υπόθεση με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ληξουρίου φαίνεται ότι έληξε με την τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αριθμητική του Κούλη φαίνεται ότι εφαρμόστηκε και σε αυτή την περίπτωση.

Γ. Κατσιβέλης

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με όλους κι όλους …7 ψήφους σε σύνολο 21 συμβούλων!

Οι υπόλοιποι 14 ψήφοι ήταν, είτε κατά (5 από τη Λαϊκή Συσπείρωση) είτε παρών (9 από τις παρατάξεις Αραβαντινού-Ρουχωτά)!

Εν ολίγοις, το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου (απόφαση 21/2021 με ΑΔΑ: ΩΣΣ946ΜΓ3Ξ-ΣΒΨ) «αποφάσισε κατά πλειοψηφία θετικές ψήφοι: 7» τουτέστιν και σύμφωνα με την αριθμητική του Κούλη …το 7 είναι πλειοψηφία στους 24!

Τουλάχιστον ο Θεόφιλος πέρασε το δικό του τεχνικό πρόγραμμα με τους 13 ψήφους νάναι περισσότεροι των 14 ψήφων κατά την αριθμητική Κούλη!

Η αριθμητική του …ένα κι ένα κάνει δύο τελείωσε!

Στο όνομα της …«κυβερνησιμότητας» (ή κάπως έτσι) διασύρεται η Δημοκρατία!

ΚΟΣΜΟ-ΠΟΛΙΤΗΣ