Στο Λιμενικό Ταμείο Φρίκες και Κιόνι

Ο δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Επιχορήγηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας – Ιθάκης μέχρι του ποσού των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ (37.200,00€) για την ανάθεση μελετών Διαχειριστικής – Περιβαλλοντικής Νομιμοποίησης και Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού των λιμένων Φρικών και Κιονίου Ιθάκης σε Τεχνικό Σύμβουλο.

Μετά από αίτημα του Δήμου Ιθάκης προς το Υπουργείο ναυτιλίας και συγκεκριμένα προς το Γενικό Γραμματέα κύριο Μανώλη Κουτουλάκη εγκρίθηκε το ποσό των 37.200,00 € προς το Λιμενικό Ταμείο Κεφαλλονιάς και Ιθάκης για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της ένταξης των λιμανιών Φρικών και Κιονιού στο Λιμενικό Ταμείο καθώς και τις όλες ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο του λιμανιού των Φρικών.

Εδώ πρέπει να εξάρω το έργο του Γενικού Γραμματέα κύριου Μανωλη Κουτουλάκη ο οποίος από την πρώτη στιγμή τρέχει το θέμα του λιμάνιου των Φρικών.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δήμαρχος Ιθάκης