Στο Π.Γ. της Επιτροπής Νήσων της CPMR ο Θόδωρος

Στην Κορσική ξεκίνησε χθες η ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων (Islands Commission) της CPMR, παρουσία εκπροσώπων από 22 κράτη – μέλη της Ε.Ε και 160 περίπου νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης.

Η συγκεκριμένη Επιτροπή της CPMR είναι εξόχως σημαντική καθώς εκπροσωπεί και εκφράζει θέσεις και προωθεί πολιτικές ανάπτυξης των νησιών, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές, οι οποίες πρέπει να αναγνωριστούν και αντιμετωπιστούν καλύτερα στη διαδικασία υιοθέτησης των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, εξελέγη ομόφωνα στο Πολιτικό Γραφείο της Επιτροπής Νήσων, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Η αντιπροσωπεία στελεχών της ΠΙΝ που βρίσκεται στην Κορσική για τις τεχνικές εργασίες της CPMR είχε την ομόθυμη στήριξη και την αμέριστη βοήθεια όλων των εκπροσώπων των νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας για την υποψηφιότητα του Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτου. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου και τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Περιφέρειας Κρήτης Γιώργο Αλεξάκη.

Ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος, ο οποίος εξαιτίας υπηρεσιακών αναγκών δεν ταξίδεψε στην Κορσική για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή η ομόφωνη εκλογή του στο Πολιτικό Γραφείο της Επιτροπής Νήσων και στην παρούσα φάση είναι μεγάλες οι προκλήσεις για τον σχεδιασμό πολιτικών και την ανάπτυξη συνεργασιών που θα συνεισφέρουν στην ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών της Ε.Ε. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων επανεξελέγη και στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, κατά τη διάρκεια της διήμερης Γενικής Συνέλευσή του οργάνου που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Ιουνίου 2018 στην Πάτρα.

Οι εργασίες της ετήσιας Γενική Συνέλευσης της Επιτροπής Νήσων (Islands Commission) της CPMR συνεχίστηκαν χθες και θα συνεχιστούν και σήμερα, ενώ η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διεκδικεί ακόμη τη διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης της CPMR το Μάρτιο του 2019.