ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ …ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ!!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

➔ΝΟΥΝ και μνήμην απωλέσαντες, κατά τον Όμηρόν μας (…«Λωτοφάγοι»!) οι του Κεφαλλήνος Βασιλέως Οδυσσέως συμπολεμιστές και σύντροφοι, δεν διεσώθησαν τελικά, παρά τις απελπισμένες και ηρω’ι’κές προσπάθειες του Μεγάλου τους Αρχηγού!

➔ΌΠΩΣ και τελικά δεν πρόκειται να διασωθούμε και εμείς, αν έτσι συνεχίσουμε την γενικότερην Εθνικήν μας Πορεία!

➔ΟΠΩΣ να έχουμε αναλώσει, δηλαδή, να έχουμε …καταβροχθίσει, το σύνολον της παγκόσμιας παραγωγής, αυτού του πολυ-μνημονευθέντος …«διαγράφοντος» κάθε μνήμη αυτού που το …απολαμβάνει, φρούτου!

➔ΑΝ η λεγόμενη «Παγκοσμιοποίηση» συνεχίζει να «αγκαλιάζεται» από απάτριδες και ασεβείς «συμπατριώτες» μας, ως …”εξ’ ουρανού” ευκαιρία, προκειμένου να επιτύχουν τους γνωστούς τους στόχους! Προκειμένου να ικανοποιήσουν τους …α σ ε β ε ί ς τους πόθους!

➔ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ εκείνων που πρώτοι συνέλαβαν την Ιδέαν αυτήν, της λεγόμενης «Παγκοσμιοποίησης» και των «Ενώσεων» των γνωστών, όπως και η δική μας, η τέτοια «Ευρωπαϊκή», ασφαλώς και δεν ήταν η «Ισοπέδωση» Εθνών και Λαών, ομού μετά της Ιστορίας των, της Γλώσσης των, των Εθνικών Συμβόλων των, των Ιερών και των Οσίων των! Άλλοι ήταν οι Στόχοι τους! Άλλες, αρκετά …διαφορετικές, οι επιδιώξεις τους!

➔ΣΤΙΣ μέρες μας, παρόμοιες-ευγενείς εν αρχή- Ιδέες …«βιάζονται» κατά κόρον και πολύπλευρα …«διασύρονται» στα χείλη και στις απόπειρες, ευθύτατης «εφαρμογής» τους, στο παρόν και στο μέλλον του ανθρώπινου είδους!

➔ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ας διατηρούμε εαυτούς σε σχετικήν εγρήγορση! Ας είμεθα, έστω και απλά, κάπως …«υποψιασμένοι»!

➔ΙΣΩΣ έτσι να …επιτευχθεί-έστω- κάποια επιβράδυνση, στην επικίνδυνα αυξανόμενη ροπήν μας, προς την υπερβολικήν ανάλωση, αυτού του καταστροφέως, της… όποιας Μνήμης μας έχει απομείνει!!!