Συμμετοχή του Δήμου στις δράσεις για ένταξη της Κεφαλονιάς στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO

Ψηφίστηκε την Τρίτη 25/10/2016 η εισήγηση για την συμμετοχή του Δήμου Κεφαλλονιάς στις δράσεις για την ένταξη της Κεφαλλονιάς στα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO.
Το Παγκόσμιο Δίκτυο Εθνικών Γεωπάρκων αποτελεί ένα εθελοντικό και μη – κερδοσκοπικό Δίκτυο ανταλλαγής και συνεργασίας Εθνικών Γεωπάρκων, το οποίο στηρίζεται από την UNESCO και έχει ως σκοπό την προστασία, την ανάδειξη και προβολή τόσο της γεωλογικής όσο και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, αναπτύσσοντας και προωθώντας εκπαιδευτικές και γεωτουριστικές δραστηριότητες με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές.
Η συμμετοχή στο Δίκτυο δεν προσδίδει ιδιαίτερο νομικό καθεστώς, αλλά αποτελεί ουσιαστικά μια ετικέτα, ένα σήμα ποιότητας. Το Παγκόσμιο Δίκτυο συνεδριάζει κάθε δύο χρόνια , ενώ το  Ευρωπαϊκό Δίκτυο συναντάται δύο φορές τον χρόνο με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση κοινών δράσεων.
Στον ελλαδικό χώρο έχουν ήδη ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO πέντε τόποι εξαιρετικής ωραιότητας και παραδοξότητας, το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου, το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, το Εθνικό Πάρκο Χελμού –Βουραϊκού, ο Εθνικός Δρυμός Βίκου –Αώου και το απολιθωμένο δάσος Αγίου Νικολάου στην Λακωνία.
Η ένταξης της Κεφαλλονιάς στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων θα αποτελέσει μία μεγάλη διεθνή αναγνώριση της γεωλογικής, φυσικής, και πολιτιστικής σπουδαιότητας του νησιού μας. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού θα πρέπει πρώτα να λειτουργήσει το Γεωπάρκο, να προβλέπονται δράσεις αναβάθμισής του και στη συνέχεια να υποβληθεί ο φάκελος για την ένταξή του στο παγκόσμιο δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.
Διαχειριστής του ΓΕΩΠΑΡΚOΥ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ θα είναι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και η έδρα του ΓΕΩΠΑΡΚOΥ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κουτάβου (γραφεία του Φορέα Διαχείρισης). Στο Συντονιστικό Όργανο του ΓΕΩΠΑΡΚOΥ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ αναμένεται να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι Φορείς με εκπροσώπους τους, οι οποίοι θα ορισθούν με αποφάσεις των Φορέων τους:
1. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
2. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
3. Δήμος Κεφαλονιάς
4. Δήμος Ιθάκης
5. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης
6. Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Γεωλογίας
7. Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Βιολογίας
8. Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας
9. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας
10. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας
11. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς και Ιθάκης
12. Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης13. Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας και Ιθάκης
14. Oργάνωση Αγροκτηνοτρόφων Κεφαλονιάς.