Συνάντηση Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου με γεωτεχνικούς και τον αντιπεριφεριάρχη Παναγή Δρακουλόγκωνα

Στα πλαίσια της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος στο Αργοστόλι την Δευτέρα 5-10-2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με γεωτεχνικούς του νομού Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Στην συνάντηση έγινε ενημέρωση από την Διοικούσα Επιτροπή σχετικά με θέματα του Επιμελητηρίου και του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας και στην συνέχεια οι συνάδελφοι ενημέρωσαν τα μέλη της Διοικούσας σχετικά με προβλήματα της ευρύτερης περιοχής της Κεφαλονιάς αλλά και ειδικότερα θέματα των γεωτεχνικών.

Κυριάρχησαν θέματα που σχετίζονται με την σοβαρότατη υποστελέχωση των δημοσίων γεωτεχνικών υπηρεσιών του νομού καθώς και με τα προβλήματα με τις απαγορεύσεις αλίευσης με μεθόδους που είναι παραδοσιακές στην περιοχή. Επίσης έγινε αναφορά στο θέμα της διαχειριστικής μελέτης της περιμετρικής ζώνης του Αίνου από την οποία απουσιάζει η κτηνοτροφική προσέγγιση. Τέλος έγινε αναφορά στο γενικότερο πλαίσιο ανάθεσης μελετών από το Δημόσιο και στις χρεώσεις που επιβάλλονται στους γεωτεχνικούς υπέρ φορέων χωρίς κανέναν ανταποδοτικό χαρακτήρα για αυτούς αλλά και στο γεγονός της υποβάθμισης της σημασίας των γεωτεχνικών μελετών (π.χ. μελέτες πρασίνου) με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ποιότητα των δημοσίων έργων αλλά και της διατήρησης του περιβάλλοντος.

Μετά το τέλος της συνάντησης αυτής ακολούθησε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς & Ιθάκης κ. Π. Δρακουλόγκωνα, παρουσία και του Διευθυντή Αγρ. Oικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Σ. Γαλίδη όπου σε πολύ καλό κλίμα συζητήθηκαν κυρίως θέματα του πρωτογενούς τομέα της Κεφαλονιάς (ζώνες αμπέλου, βοσκότοποι, φέτα ΠOΠ) καθώς και τα προβλήματα από τα φυσικά φαινόμενα του τελευταίου έτους. Συμφωνήθηκε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να αναλάβει πρωτοβουλία για την ανάδειξη του προβλήματος της ποιοτικής υποβάθμισης των υδάτων του νησιού καθώς και προτάσεις για την ανάσχεση αλλά και αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

Από την Διοικούσα Επιτροπή