Συνάντηση Κουρή με τον πρόεδρο Αλιέων Σπύρο Βουτσινά

Στις 9/1/2020 Πέμπτη πρωί, είχα μια εποικοδομητική συνάντηση με το πρόεδρο των Αλιέων Κεφαλονιάς κ Σπύρο Βουτσινά για θέματα που αφορούσαν την αλιεία στα Ιονία Νησιά και ειδικότερα στην Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Στην συνάντηση παρέστη και ο προϊστάμενος του τμήματος Αλιείας της ΠΕ Κεφαλονιάς κ Χριστόφορος Βαβάσης.

Με ενημέρωσε αναλυτικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλαδος των αλιέων τόσο σε θέματα υποδομών οσο και σε θέματα λειτουργίας των αλιευτικών σκαφών. Έλλειψη σοβαρών αλιευτικών καταφυγίων, στα υπάρχοντα δεν υπάρχουν οι στοιχειώδης υποδομές εξυπηρέτησης των αλιέων. Δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος χείμανσης και επισκευής των αλιευτικών σκαφών.

Μη ύπαρξη νομοθεσίας για την προστασία των επαγγελματιών από τους ευκαιριακούς, καλοκαιρινούς ψαράδες και αλλά θέματα.

Του ανάλυσα τον σχεδιασμό της ΠΙΝ σε εργα υποδομής όπως νέα Αλιευτικά καταφύγια, (Κουνόπετρας, Ζόλων), την βελτίωση των υπαρχόντων αλιευτικών Καταφυγίων ( Κατελειού, Τραπεζάκι, φρικών, καραβομυλου, Πόλις ), τον εκσυχρονισμό με πάγομηχανές, αποθήκες, εξηλεκτρισμό (πίλαρ) όλων των υπαρχόντων. Την δημιουργία νέου αλιευτικού επισκευαστικού λιμανιού στο Αργοστόλι. Η όλη προετοιμασία έχει ήδη αρχίσει με την συγκέντρωση των υπαρχόντων μελετών και την επικαιροποίηση τους μέσω του Τεχνικού Προγράμματος. Ανάλογα με την ωρίμανση των μελετών θα υπάρχει προσπάθεια ένταξης σε χρηματοδοτικό προγραμμά αυτής της περιόδου ή της επόμενης.

Ο εκσυχρονισμός των αλιευτικών καταφυγίων θα γίνει σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους και το ΛΤΚΙ και μετά από μελέτη, με πρότασης τους.

Τον διαβεβαίωσα για την στήριξη έργων εκσυγχρονισμού και διαχείρισης των αλιευμάτων, όταν αυτό θα αποφασιστεί από το Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς και Ιθάκης.