Συνάντηση του δημάρχου Αργοστολίου με τον δ/κητή του Νοσοκομείου

Ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος συναντήθηκε με το νέο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς κ. Φώτιο Μεσσάρη.

Ο Δήμαρχος αφού ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον κ. Μεσσάρη κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχει αναλάβει, υποσχέθηκε ότι ο Δήμος θα συμβάλλει τα μέγιστα επ’ ωφελεία των συμπολιτών μας.

Εν συνεχεία έθεσε και στο νέο Διοικητή το θέμα της παραχώρησης του παλιού Παιδικού Νοσοκομείου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων, καθώς και το θέμα της λειτουργίας του κτιρίου του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ.

Η συνάντηση έκλεισε με την κοινή παραδοχή ότι η Υγεία και η Ασφάλεια είναι δύο βασικοί πυλώνες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευημερία και ανάπτυξη της τοπικής μας κοινωνίας και όλοι οι φορείς θα πρέπει να συνεργάζονται  προς αυτή την κατεύθυνση.

(Από το Γραφείο Δημάρχου)