Συναγερμός για τις μέλισσες

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι το πρόβλημα της δηλητηρίασης των μελισσών από τα φυτοφάρμακα αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια και απειλούν πλέον ευθέως τη μέλισσα, δηλαδή τον μεγαλύτερο επικονιαστή της φύσης.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της Μόνιμης Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων απαγορεύεται ρητά η χρήση των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων για τα οποία έχει αναγνωριστεί ότι παρουσιάζουν έντονο κίνδυνο για τη μείωση του πληθυσμού των μελισσών στην Ευρώπη.

Ο Ε.Α.Σ. τονίζει ότι η ανάγκη προστασίας της μέλισσας δεν αφορά μόνο τον κλάδο των Μελισσοκόμων, δεν είναι στενά οικονομικό ζήτημα. Η μέλισσα είναι κρίσιμος κρίκος στη γονιμοποίηση και άρα στην καρποφορία των φυτών και των δένδρων. Εάν καταστρέψουμε τις μέλισσες, δεν θα υπάρχει επικονίαση. Για το λόγο αυτό η διασφάλιση της βιωσιμότητας τους αποτελεί προϋπόθεση ζωτικής σημασίας για την ντόπια γεωργική παραγωγή και την οικονομία. Στα πλαίσια αυτά καλούνται όλοι οι Κεφαλλονίτες και Θιακοί γεωργοί να επιδείξουν ευαισθησία και μέριμνα για την απρόσκοπτη κυκλοφορία και δραστηριότητα των μελισσών κατά την διάρκεια των απαραίτητων γεωργικών τους ασχολιών.

(Από τον Ε.Α.Σ.

Κεφαλληνίας

και Ιθάκης)