Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων με την Περιφερειακή Ενότητα

Θεμα: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στην περιφερειακη ενοτητα:

Η Δ/νση Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα το τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία (Πολιτιστικούς Φορείς και Αθλητικoύς Συλλόγους ) που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε Κεφαλληνίας, να καταθέσουν τις προτάσεις – αιτήσεις τους για συνδιοργάνωση με την Π.Ε στο πλαίσιο Πολιτιστικών και λοιπών δράσεων για το έτος 2020. Η Π.Ε. Κεφαλληνίας δεν επιτρέπεται να επιχορηγεί ή να στηρίζει οικονομικά δράσεις άλλων φορέων, παρά μόνο να συνδιοργανώνει με τοπικούς φορείς στο πλαίσιο πάντα της Πολιτιστικής Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης της περιοχής (παρ. Η 11-19 άρθρο 186 του Ν. 3852/10). Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει μόνο μέρος των δαπανών και όχι το σύνολο των δαπανών της δράσης.

n Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι ευρείας απήχησης και να μην υπηρετούν αποκλειστικά τα μέλη ενός συλλόγου.

n Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και να συμβάλλουν στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας.

n Να προβάλλουν τον πολιτισμό την ιστορία, τα τοπικά ήθη και έθιμα.

n Να έχουν δωρεάν είσοδο και οι φορείς που αιτούνται να μην έχουν έσοδα από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν 1. Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων/Συλλόγων της ΠΕ Κέφαλληνίας και 2. Αίτηση συνδιοργάνωσης έως την 31 Οκτωβρίου 2019 στη Γραμματεία της ΠΕ Κεφαλληνίας στο 1ο όροφο.

Έντυπα Αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων/Συλλόγων καθώς και για την υποβολή αιτημάτων – προτάσεων συνδιοργάνωσης μπορούν να παραλαμβάνουν από την Δ/νση Τουρισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού στον 1ο όροφο του κτιρίου της Π.Ε Κεφαλληνίας.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι φορείς μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 267136 0508 και 2671360529

Η προϊσταμένη του τμήματος
ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ