Συνεδιράζει σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Aργοστολίου η Tουριστική Eπιτροπή του Δ. Kεφαλονιάς

Η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς συνεδριάζει σήμερα και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Θεάτρου «ΚΕΦΑΛOΣ». Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Παρουσίαση του «Oλοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής, Ανάδειξης και Δικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»-MIS: 381380.

Αιτήσεις-Ανακοινώσεις.

O Πρόεδρος της
Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής
Ευάγγελος Κεκάτος