Συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Με σημαντικά θέματα όπως οι επιδράσεις της πανδημίας του κορονοϊού στην τουριστική βιομηχανία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και οι προτάσεις για τις προοπτικές ανάπτυξης στα πλαίσια του νέου σχεδίου δράσης και του νέου προϋπολογισμού, συνεδρίασε, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής που εκ του νόμου ορίστηκε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Νικόλαος Μουζακίτης, δήλωσε ότι “η ενεργοποίηση αυτού του θεσμού από τη νέα Περιφερειακή Αρχή εγγράφεται στο πλαίσιο της ανάγκης της Περιφέρειας, για λειτουργία με διαφάνεια, να είναι ανοικτή στους πολίτες και τους φορείς τους, συμμετοχική, με ρόλο και λόγο στους ανθρώπους του τόπου μας.  Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και σίγουρα πολλά απρόοπτα να αντιμετωπίσουμε, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε”.

Αρχικά συζητήθηκαν οι επιδράσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην τουριστική βιομηχανία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης στον τουρισμό. Διαπιστώθηκε η ανάγκη της δημιουργίας ενός Στρατηγικού Πλάνου Marketing, το οποίο θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα που προκύπτουν από τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών λόγω του γεγονότος αυτού, καθώς κοινή παραδοχή αποτελεί ότι η ασφάλεια, το σύστημα υγείας του προορισμού και η τήρηση των κανόνων υγιεινής στα καταλύματα θα αποτελέσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό κριτήρια επιλογής του προορισμού, από πλευράς ταξιδιωτών. Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης που προσδοκεί καθένας για τον τόπο, αναδείχθηκε ο κυρίαρχος ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίσει η ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επίσης, την Επιτροπή απασχόλησε το θέμα των προτάσεων και προοπτικών ανάπτυξης στα πλαίσια της σύνταξης του νέου σχεδίου δράσης και του νέου προϋπολογισμού. Συζητήθηκε η ανάπτυξη και διαχείριση του τουριστικού προϊόντος στην μετά covid εποχή με την δημιουργία ενός Φορέα Διαχείρισης Προορισμού, προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί και να αξιοποιηθεί το τουριστικό προϊόν και να αποφέρει ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση. Εντοπίστηκαν σημαντικές προοπτικές από την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, σε σύνδεση με τον αγροδιατροφικό τομέα και γενικότερα με τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό.

Διαπιστώθηκε πως η  ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας, αποτελεί τροχοπέδη για τη συλλογική ανάπτυξη του τόπου και πως η διασύνδεση με τακτική γραμμή συγκοινωνίας, θα έδινε στα νησιά δυνατότητες για συνεργασία σε πολλούς τομείς, αλλά και την αντιμετώπιση των Ιονίων Νήσων, ως έναν ενιαίο τόπο τουριστικού προορισμού.

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν πως η Περιφερειακή Αρχή έχει συμμετάσχει ενεργά στη διαβούλευση της Ομάδας Χάραξης Πολιτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που έχει συγκροτηθεί ως όργανο κατάρτισης στο σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027, μέσω της οποίας τίθενται θέματα για περαιτέρω άρση της απομόνωσης που

προκύπτει από τη νησιωτική γεωγραφία της Περιφέρειας και την τόνωση της αναπτυξιακής της θέσης, με την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της διαπεριφερειακής και ενδοπεριφερειακής συνοχής. Συμφωνήθηκε η ανάγκη για την δημιουργία και αναβάθμιση κατάλληλων υποδομών λιμένων, ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, την τόνωση των κοινωνικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη διανησιωτικών εμπορικών και κοινωνικών σχέσεων.

Εξετάστηκε η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και ο σχεδιασμός για νέες. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εντάσσεται στο δημιουργούμενο δυτικό άξονα ανάπτυξης εθνικής εμβέλειας, που συνδέεται με τον άξονα μεταφορών της Ιόνιας Οδού.

Προτάθηκε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ποιότητας της ύδρευσης, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, στους Παξούς και στην Ιθάκη. Να προωθηθούν οι κατευθύνσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ως προς τις προβλεπόμενες υποδομές διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις θα στοχεύουν στην ανάπλαση των χώρων των αστικών κέντρων και ιδιαιτέρως των καίριων/κεντρικών σημείων της πόλης έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινής ζωής. Κοινή υπήρξε η πεποίθηση πως η πολιτική προστασία αποτελεί ένας καίριας σημασία ζήτημα για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και του ιδιαίτερα σεισμογενούς χώρου, που την οδηγούν συχνά σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα, καθώς τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας, πέρα από τον επιχειρησιακό τους ρόλο θα αποτελούν και τον βασικό χώρο αποθήκευσης υλικών αναγκαίων για την άμεση απόκριση σε περίπτωση διαχείρισης κρίσεων, σε όλα τα νησιά, είναι η διαρκής και απρόσκοπτη, ανεξαρτήτως συνθηκών, σύνδεση μεταξύ των νησιών.

Τις εργασίες της Επιτροπής χαιρέτησε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου εστιάζοντας στην ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας στην λήψη αποφάσεων από τα μέλη της Επιτροπής που είναι εκπρόσωποι θεσμικών και παραγωγικών Φορέων και πολιτών με πολύπλευρες εμπειρίες.

“Σας συγχαίρω για την ανάληψη των καθηκόντων σας, σε αυτή την εναρκτήρια διαδικασία έχοντας την χαρά και την τιμή να είστε η έμπνευση και ο τελικός αποδέκτης του έργου μας. Είστε αυτοί που θα μας μεταφέρουν τις προτάσεις τους για την βελτίωση και ενδυνάμωση του έργου μας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτελεί την έκφραση της δημοκρατίας μέσω της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Είστε έμπειρα στελέχη της αυτοδιοίκησης με γνώσεις και εμπειρίες. Εκφράζετε την κοινωνία και καλείστε να λειτουργήσετε  σε ιδιαίτερες συνθήκες  για την αντιμετώπιση του covid-19.

Κάτω από αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, με την συλλογική και ατομική ευθύνη να κυριαρχεί, απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες για ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι προτάσεις και οι εμπειρίες σας είναι πολύτιμες και χρήσιμες”, δήλωσε η Περιφερειάρχης.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν και χαιρέτησαν εκτός από την Περιφερειάρχη, οι Αντιπεριφερειάρχες Υποδομών και Τεχνικών Έργων Μανώλης Ορφανουδάκης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κώστας Καποδίστριας, ΠΕ Κέρκυρας Μελίτα Ανδριώτη, Κοινωνικής    Συνοχής, Δημόσιας Υγείας και Απασχόλησης Κώστας Ζορμπάς, Πολιτικής Προστασίας Νίκος Μηλιώτης, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου Σωτήρης Κουρής, ο Έπαρχος Ιθάκης Θανάσης Λιβιτσάνης, ο Βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας, ο Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καππάτος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Σπύρος Γαλιατσάτος ως εκπρόσωπος της “ΑΝΑΣΑ”, η Περιφερειακή Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης “ΑΝΤΑΡΣΙΑ” Βέρα Κορωνάκη.