Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Μ. Αλυσανδράτος

Το Δημοτικό Συβούλιο συνεδιάζει κατεπειγόντως σήμερα και ώρα 11 π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).

Θα συζητηθούν τα παρακάτω 5 κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018 (αρ. 347/ 2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: α/δ κ. Σ. Γαρμπή

  1. Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Δ’ δόση 2018) -Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΙΣ: πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης

  1. Αποδοχή της 2ης Τροποποίησης και των νέων όρων της, αποδοχή της νέας πίστωσης των 6.376.828,13 € και ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή της Πράξης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)»-Κωδικός ΟΠΣ 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».

ΕΙΣ: α/δ κ. Σ. Γαρμπή

  1. Αποδοχή συμφωνητικού και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του με τίτλο: Λήψη επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF) – WiFi4EU» για τη δράση με τίτλο «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες».

ΕΙΣ: α/δ κ. Σ. Γαρμπή

  1. Εγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ο.Κ. Α.Π.» οικονομικού έτους 2018. (αριθμ. 44/2018 απόφαση Δ. Σ του Ο.Κ.Α.Π)

ΕΙΣ: πρόεδρος Ο.Κ.Α. Π κ. Γ. Παπαναστασάτος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου και λόγω επιτακτικών προθεσμιών.

Ο πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ