Συνεδριάζει η Τουριστική Επιτροπή

Β. Κεκάτος

Σήμερα και ώρα 12 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ», συνεδριάζει η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήμου Κεφαλονιάς.

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

  1. Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών Τουρισμού.
  2. Λειτουργία χώρου υποδοχής επισκεπτών κρουαζιερόπλοιων.
  3. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής

Τουριστικής Ανάπτυξης

και Προβολής

Ευάγγελος Κεκάτος