Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο το Σάββατο 25 Αυγούστου

Ο πρόεδρος του Περ. Συμβουλίου κ. Χρ. Μωραϊτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη

προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Νέος Οργανισμός Λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ( Ε.Ο.Τ). Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Κίνηση Επτανησίων Πολιτών» κ. Αλέξανδρος Δεσύλλας.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Για την εφαρμογή Σύγχρονων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Κίνηση Επτανησίων Πολιτών» κ. Αλέξανδρος Δεσύλλας.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον βιολογικό καθαρισμό των Λιαπάδων ;
Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: 6η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 – Αποδοχές χρηματοδότησης Έργων ΠΔΕ.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 2ο: 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Π.Ι.Ν. έτους 2018.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Μελών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ). Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση για την απόφαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Π.Ι.Ν και ιδίως αυτής της αύξησης των Λιμενικών Τελών στη πορθμειακή γραμμή Ηγουμενίστα – Κέρκυρα και λήψη απόφασης.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Σπυρίδων Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ».
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Έργου «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Π.Ε Κέρκυρας, το έτος 2017».
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ 7ο: Ανανέωση-τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου ξενοδοχείου κλασσικού τύπου και bungalows με την επωνυμία “Marbella Beach”, 5*****, τελικής συνολικής δυναμικότητας 780 κλινών, με τα συνοδά/υποστηρικτικά αυτού έργα, στη θέση «Άγιος Ιωάννης Περιστερών», Δ.Ε. Μελιτειαίων, Δήμου Κέρκυρας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Marbella Α.Ε».

Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου/δραστηριότητας: Λειτουργία υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού Καταλύματος «EMELISSE» κατηγορίας 5*****, δυναμικότητας 140 κλινών και των συνοδών έργων αυτού (μονάδα αφαλάτωσης, γεώτρησης άντλησης νερού, ΕΕΛ), εντός γηπέδου εμβαδού 17.096 τ.μ. στη θέση Έμπλισι Τ.Κ. Φισκάρδου Δ.Ε Ερίσου Δήμου Κεφαλονιάς, ιδιοκτησίας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ Α.Ε.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς & Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 9ο: Εισήγηση για έκφραση αιτιολογημένης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την αναγκαιότητα καθορισμού λατομικών περιοχών στο Νομό Κεφαλληνίας (Π.Ε Κεφαλληνίας και Π.Ε Ιθάκης), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 46 του Ν.4512/2018.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς & Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 10ο: Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Λευκάδας), σε Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρήστος Μωραΐτης