Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα του ΚΑΠΗ στο Βαθύ το Δημοτικό Συμβούλιο Iθάκης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα του ΚΑΠΗ στο Βαθύ.

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧOΥ
2. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
3. Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για την αδειοδότηση των υδατοδρομίων της Π.Ι.Ν., μεταξύ Περιφέρειας και αντίστοιχων Λιμενικών Ταμείων. (Εισηγ: Δήμαρχος).
4. Εισηγητική Εκθεση για την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν το έργο «Εργασίες επισκευής στέγης Κτιρίου Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Βαθύ Ιθάκης». (Εισηγ.: Γραφείο Προγραμματισμού).
5. Εγκριση της αρ. 141/2015 απόφασης της Oικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. (Εισηγ.: Oικον. Επιτροπή).
6. Εγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου Ιθάκης. (Εισηγ.: Δήμαρχος).
7. Λήψη απόφασης έγκρισης της με αριθμό 7-16/3-9-2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιθάκης με θέμα: Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 2014» (Εισήγ: Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής).
8. Εγκριση συμμετοχής και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πολιτιστική εκδήλωση «Μουσικά Γιοφύρια στο χρόνο» με τους Tραγουδιστάδες τση Ζακυνθος. (Εισήγ: Αντιδ/χος Λ.Αναγνωστάτος).

O Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΤΕΦΑΝOΣ ΦΙΑΜΠOΛΗΣ