Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου

Η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του 2020 θα είναι πρώτο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου, το οποίο θα συνεδριάσει σήμερα και ώρα 6 μ.μ. στο Θέατρο «Κέφαλος».

τα 19 θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα κάτωθι:

1) Έγκριση της αριθ 04 /20 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με την 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης.

2) Έγκριση της 109/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ Έτους 2020. Εισηγητές: Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

3) Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π «Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης». Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αργοστολίου Ν. Φραντζής.

4) Άρση παραχώρησης Πολιτιστικών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων περιοχής Δήμου Αργοστολίου και μεταφορά αρμοδιότητας από την ΚΕΔΗΚΕ στο Δήμο Αργοστολίου (Τροποποίηση της αριθ 335/2011 απόφαση Δ.Σ τ. Δήμου Κεφ/νιάς). Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αργοστολίου Ν. Φραντζής. 

5) Τροποποίηση της 44/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την σύστασης της Τουριστικής Επιτροπής και την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας της. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ν. Κουρκουμέλης 

6) Τροποποίηση της 19/2020 σχετικά με τον ορισμό μελών της Τουριστικής Επιτροπής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ν. Κουρκουμέλης. 

7) Ορισμός δημοτικού συμβούλου και φορέων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. Εισηγητής: Α/Δ Τσιλιμιδός Γεώργιος.

8) Αποδοχή ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Εισηγητής: Α/Δ Τσιλιμιδός Γεώργιος.

9) Σύναψη χρησιδανείου με τον ΟΑΕΔ για τον Βρεφονηπιακό σταθμό Αργοστολίου. Εισηγητής: Α/Δ Τσιλιμιδός Γεώργιος.

10) «Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ στον ΟΕΥ του Δήμου Αργοστολίου, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης». Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.

11) Εκμίσθωση ακινήτου (καταστήματος) στην θέση Α2 της Δημοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

12) Διενέργεια διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την υπηρεσία της υπ’ αριθ. 181/6746/ 06-05-2020 διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΓΓΓ46ΜΓΤΤ-ΩΟ6) της «Τακτική Ετήσια συντήρηση & επισκευή Μεταφορικών Μέσων Δήμου Αργοστολίου έτους 2020», για το οποίο ο προηγηθείς συνοπτικός διαγωνισμός απέβη άγονος. Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

13) Προμήθεια και διανομή έτοιμων γευμάτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (Αργοστολίου και Λειβαθούς) για τον μήνα Αύγουστο. Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Τσιλιμιδός Γεώργιος.

14) Έκτακτα βοηθήματα απόρων πολιτών. Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Τσιλιμιδός Γεώργιος.

15) Παραλαβή και Έγκριση Μελέτης: Εργασίες ανακαίνισης Κτιρίου ΕΠΑΛ Αργοστολίου. Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Μινέτος Διονύσιος.

16) Τροποποίηση της 87/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό προέδρου επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου « Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων –Πλατεία Βαλλιάνου». Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Μινέτος Διονύσιος.

17) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Διοικητική Παραλαβή Νηπιαγωγείου Λακήθρας. Εισηγητής: Α/ Δήμαρχος Μινέτος Διονύσιος.

18) Αποδοχή διόρθωσης εσφαλμένων ορίων ιδιοκτησίας εντός ορίων οικισμού Κομποθεκράτων (με ΚΑΕΚ 250092001055 σε σχέση με την Δημοτική Οδό με ΚΑΕΚ 25009200 1043). Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Μινέτος Διονύσιος. 

19) «Λήψη των απαραίτητων και αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αργοστολίου για την νέα Σχολική Χρονιά». Εισηγητής: Ι. Κουρούκλης επικεφαλής Λαική Συσπείρωση Δήμου Αργοστολίου.

Ο πρόεδρος

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ